Skip to content

Startbijeenkomst 'Geweld hoort nergens thuis'

Geweld hoort nergens thuis is een nieuw, driejarig programma inzake huiselijk geweld en kindermishandeling (2019 - 2021). Het programma wordt gefinancierd vanuit VWS en Justitie en Veiligheid, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dat het nauw aansluit bij wat er op regionaal niveau nodig is en al is opgebouwd. Binnen het programma zijn drie actielijnen: 1. eerder en beter en beeld; 2. geweld duurzaam stoppen en 3. aandacht voor specifieke groepen. Aan al deze actielijnen zijn speerpunten gekoppeld en het is aan de regio zelf om te bepalen welke speerpunten als eerste moeten worden aangepakt.  

Tijdens de startbijeenkomst wordt op interactieve wijze input gevraagd van de deelnemers wat de belangrijkste speerpunten moeten zijn waar Geweld hoort nergens thuis de eerstkomende tijd aan gaat werken in Flevoland. Het is dan ook van groot belang dat alle organisaties die in Flevoland zijn betrokken bij huiselijk geweld en kindermishandeling aanwezig zijn, zowel op bestuurlijk als uitvoerend niveau en zowel vanuit het sociale domein als openbare orde en veiligheid. Na de startbijeenkomst volgt een individuele gespreksronde met organisaties in de regio. Op basis van zowel de startbijeenkomst als de regionale gespreksronde worden de uiteindelijke speerpunten binnen Flevoland bepaald. 

(Het maximum aantal deelnemers voor de startbijeenkomst is bereikt.)