Skip to content

Netwerkbijeenkomst aanbieders Wmo

De afgelopen maanden heeft de gemeente Almere met veel van u gesproken over het werken met ondersteuningsprofielen (hulp bij het huishouden, dagbesteding en individuele begeleiding) bij de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning.

In veel gevallen bieden organisaties niet alle ondersteuningsvormen die onderdeel gaan uitmaken van de profielen. In voorbereiding op het aanbestedingstraject is het dus zaak om samenwerkingen aan te gaan met een of meer collega-organisaties in de stad. De gemeente faciliteert u graag om kennis te maken met andere aanbieders met allerlei verschillende achtergronden en expertises. Daarom organiseerden wij op donderdag 6 juli een informele netwerkbijeenkomst. Tijdens speeddates met andere aanwezige partijen kon u in korte tijd veel te weten komen.