Skip to content

Informatie- en dialoogbijeenkomst Wmo-ondersteuning

Op 24 mei vond er een informatie- en dialoogbijeenkomst plaats over de inkoop van ondersteuning aan volwassenen via de Wmo. De gemeente is voornemens vanaf 2018 de inkoop via profielen vorm te geven in plaats van via separate producten. In januari van dit jaar heeft hierover een eerste informatiebijeenkomst plaatsgevonden. Samen met een aantal aanbieders zijn ondersteuningsprofielen ontwikkeld. Hiermee wil de gemeente komen tot:

  • meer samenhang tussen (lichte) vormen van ondersteuning;
  • meer eigen regie voor cliënten;
  • meer flexibiliteit en ruimte voor aanbieders;
  • minder administratieve lasten voor aanbieders en gemeente;
  • samenwerking met het voorliggende veld en aanbieders onderling.

Achtergrond en consequenties ondersteuningsprofielen

Tijdens de bijeenkomst van 24 mei stonden wij opnieuw stil bij de aanleiding, het gedachtegoed en de werkwijze van de ondersteuningsprofielen. Daarnaast kwamen de consequenties voor u als aanbieder aan bod. Wij hebben de bijeenkomst benut om met u in gesprek te gaan over de inrichting van een optimale aanbesteding en een vruchtbare samenwerking. Specifiek hebben wij u geconsulteerd op de volgende thema’s:

  • de perceelindeling tijdens de inkoop;
  • het faciliteren van samenwerking tussen u als aanbieders.

De presentatie die tijdens de bijeenkomst is gegeven, vindt u in de rechterkolom op deze pagina.