Skip to content

Ggz in de wijk

Op maandag 19 juni vond de werkconferentie 'Ggz in de wijk' plaats in het stadhuis van Almere. Een werkconferentie voor professionals, cliënt- en familievertegenwoordigers betrokken bij de behandeling, begeleiding en ondersteuning van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Ook wijkwerkers, huisartsen, beleidsmakers, (inhoudelijk) vertegenwoordigers en onderzoekers bij onder andere gemeenten, zorgverzekeraars en justitie waren van harte welkom. 

Programma

  • 12.30 uur   Inloop en ontvangst
  • 13.00 uur   Welkom door wethouder Froukje de Jonge
  • 13.15 uur   Philippe Delespaul (Universiteit van Maastricht): toekomstbeeld van de ggz
  • 14.00 uur   EPA Taskforce en ketenpartneroverleg 'wat hebben wij tot nu toe'?
  • 14.15 uur   Workshopronde 1 (keuze uit onderstaande workshops)
  • 15.15 uur   Workshopronde 2 (keuze uit onderstaande workshops)
  • 16.15 uur   Borrel en napraten

Workshop 1: Ggz in de wijk

In de afgelopen jaren is er meer aandacht gekomen voor ambulant werken in de thuissituatie bij mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. Op landelijk niveau zijn er allerlei bewegingen gaande met mooie plannen en ideeën. Tegelijk hebben gemeenten een grotere rol gekregen in het zorglandschap. Een rol die iedere gemeente op een andere manier oppakt en andere verwachtingen van heeft. In de workshop willen we hierover in gesprek gaan met de ketenpartners. Wat betekent ggz in de wijk, wat voor verwachtingen schept dit bij de ketenpartners, wat is ieders rol hierin? Soms gaat het ook over het informeren van elkaar over wat mogelijk is en wat niet.

Workshop 2: Crisis in de wijk

Bij crisis in de wijk zijn veel partijen betrokken bij de hulpverlening. Daar waar het lijkt alsof niemand meer weet hoe dat verder moet, hebben wij elkaar nodig. In de workshop gaan we aan de hand van een aantal concrete situaties in gesprek over hoe we de samenwerking in de keten goed kunnen organiseren.

Workshop 3: Participatie in de wijk

Wonen in de wijk, relaties en vriendschappen aangaan, sporten, naar het buurthuis gaan en werken zijn belangrijke onderdelen van participatie. Voor mensen met psychische problemen kan het nodig zijn hen te ondersteunen bij de participatie. Een groot deel van deze begeleiding behoort tot het sociaal domein, maar ook in de geneeskundige ggz bevorderen de zorgprofessionals de participatie van hun cliënten. Deze workshop zoomt in op mooie initiatieven, mogelijkheden maar ook op de knelpunten.