Werkbijeenkomst sociale infrastructuur

Deelnemers bijeenkomst

In Almere willen we inwoners met een hulpvraag op een goede manier toeleiden naar de juiste ondersteuning. Om dat goed te organiseren zijn per 1 januari 2015 de wijkteams en expertteams gestart. Ook organisaties als Veilig Thuis zijn nieuw. Tegelijkertijd zijn bestaande structuren (bijvoorbeeld gezondheidscentra, scholen, Sociale Zaken) blijven bestaan. 

Balans opmaken en vooruitkijken

Ruim een jaar na de grootscheepse veranderingen in het sociaal domein willen we graag de balans opmaken. Én we willen vooruitkijken. De kennis en ervaringen van professionals zijn belangrijk om de sociale infrastructuur in Almere verder te ontwikkelen. De nadruk ligt daarbij op de ‘voorkant’: de manier waarop Almeerders met een hulpvraag (over bijvoorbeeld gezondheid, opvoeding, schulden of werk) hun weg vinden. Van het welzijnswerk in de wijken tot aan hulp bij acute crisissituaties. 

Tijdens de bijeenkomst stonden de volgende vragen centraal:

  • Wat zijn de ervaringen van het afgelopen jaar?
  • Hoe werken partijen samen? Hoe verhouden de ‘oude’ en ‘nieuwe’ organisaties en structuren zich tot elkaar? In hoeverre leidt de samenwerking tot betere dienstverlening aan inwoners?
  • Wat gaat goed? Wat kan en móet beter? En wie kan daarin wat doen?

Om het gesprek op gang te brengen, gaven verschillende professionals (van onder andere de wijkteams, expertteams, Sociale Zaken en Veilig Thuis) een korte pitch over hun ervaringen van afgelopen jaar. Ook de Adviesraad Sociaal Domein kwam aan het woord. Van daaruit gingen we samen aan de slag. De opbrengsten zijn terug te vinden in het verslag van de bijeenkomst.

Inbreng voor beleidsplan

Was uw organisatie niet aanwezig, maar wilt u wel ervaringen of ideeën meegeven over de sociale infrastructuur? Gebruik dan het contactformulier. De bijeenkomst van 10 februari heeft belangrijke inbreng opgeleverd voor het beleidsplan sociaal domein 2016-2018. Eind maart organiseert de gemeente nog een bijeenkomst om de denkrichtingen en scenario’s voor het beleidsplan te toetsen bij professionals. Hiervoor worden de uitnodigingen binnenkort verzonden.