Werkbijeenkomst partnerschap, inkoop en bekostiging

Sinds 1 januari 2015 is er veel veranderd op het gebied van (jeugd)zorg, welzijn, werk en inkomen. Ook in Almere. Bijna een jaar later wilden we samen met professionals kijken naar de toekomst van de samenwerking. 

De gemeente en maatschappelijke organisaties voeren de taken uit die horen bij de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet. Samen werken we eraan dat Almeerders zelfredzaam zijn, kunnen meedoen en dat kinderen gezond en veilig opgroeien. Daarvoor maakt de gemeente afspraken met organisaties via convenanten en inkoop- en subsidieovereenkomsten.

Op vrijdag 11 december gingen we met een groep van zo'n veertig vertegenwoordigers uit het veld aan de slag. Hoe kijkt de gemeente aan tegen samenwerking en partnerschap? Wat is de betekenis voor de (toekomstige) rol van de gemeente en die van organisaties? Wat is de visie van professionals daarop? Welke doelen willen we met elkaar realiseren? Welke bekostigingsvormen passen daarbij? Wat zijn belangrijke voorwaarden om samen verder te innoveren?