Symposium 'Wat als je het allemaal niet goed begrijpt'

In Flevoland houden veel professionals zich bezig met de begeleiding en behandeling van inwoners - kinderen én volwassenen - met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Er is een regionale werkgroep ‘Lvb in de keten’ actief met vertegenwoordiging vanuit een flink aantal organisaties. Deze werkgroep organiseerde een symposium om 13 oktober 2015. 

De vragen die we met elkaar hebben beantwoord, zijn: wat hebben inwoners met een lichte verstandelijke beperking  de komende jaren nodig? En hoe zit dat met de professionals op dit terrein? Met lezingen over landelijke ontwikkelingen hopen we de deelnemers te hebben geïnspireerd. Daarnaast gingen we in verschillende workshops aan de slag om met en van elkaar te leren. 

Het symposium had als doel om de verbindingen tussen professionals in de lvb-keten te versterken. De opbrengst van de middag is belangrijke inbreng voor de opvolger van het beleidsplan ‘Almere aan zet!’. 

Namens de werkgroep Lvb in de keten: Accare, Ambulante Hulpverlening Midden-Nederland, Fornhese, GGD Flevoland, GGz Centraal, ’s Heerenloo, Kwintes, Leger des Heils, MEE IJsseloevers, De Meregaard, de Oostvaarderskliniek, Tractio, Triade, Vitree en de gemeente Almere.