Symposium 'Wat als je het allemaal niet goed begrijpt' (vervolg)

In Flevoland houden veel professionals zich bezig met de begeleiding en behandeling van inwoners - kinderen én volwassenen - met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Er is een regionale werkgroep ‘Lvb in de keten’ actief met vertegenwoordiging vanuit een flink aantal organisaties. Deze werkgroep organiseerde vorig jaar ook een symposium 'Wat als je het allemaal niet goed begrijpt'.

Op dinsdag 11 oktober vond er een vervolgbijeenkomst plaats in het Almeerse stadhuis. Het accent lag dit keer op het herkennen van lichte verstandelijke beperkingen en op het bieden van gerichte ondersteuning in de wijk. De beschrijvingen van de verschillende lezingen en workshops en een aantal presentaties vindt u in de kolom hiernaast.