Stadsconferentie 'Doen wat nodig is'

Op 12 mei 2015 organiseerde de gemeente Almere een conferentie over de transitie en de transformatie in het sociaal domein. De presentaties die zijn gegeven, zijn te vinden in de kolom hiernaast. Een uitgebreid verslag (inclusief de opbrengsten van de workshops) staat in de conferentiekrant (pdf 3 mb). 

Waarom deze conferentie?

Sinds 1 januari voeren gemeente en partners de nieuwe Jeugdwet, Wmo en Participatiewet uit. Veel gaat al goed. Tegelijkertijd is het voor ons allemaal nog behoorlijk zoeken naar de juiste wegen en naar effectieve manieren van samenwerken. Daar gingen we het gesprek met elkaar over aan. Om elkaar beter te vinden. Om eventuele onduidelijkheden op te lossen. En om samen de Almeerders centraal te kunnen stellen. 

In vervolg op eerdere stadsconferenties wilden we ook graag samen de volgende stap zetten. We zijn met elkaar in gesprek gegaan over het nog beter uitvoeren van de al gemaakte afspraken én over de verdere acties die we kunnen ondernemen op het pad van de transformatie. Dat is ook de opstap naar de inkoop van taken in 2016. 

Voor wie?

De conferentie was  bedoeld voor Almeerse aanbieders op het gebied van welzijn, ondersteuning (jeugd)zorg en werk, wijkwerkers, leden van de Adviesraad Sociaal Domein, het Breed Overleg+ en de gemeenteraad en gemeenteambtenaren. 

In achttien workshops zijn ideeën gegenereerd, kansen besproken en onderlinge verbindingen gelegd. Op deze pagina zijn de uitgebreide verslagen van de sessies te vinden.