Consultatiebijeenkomst beleidsplan sociaal domein

In samenwerking met professionals, cliëntvertegenwoordigers en inwoners werkt de gemeente Almere aan de herijking van het beleidsplan sociaal domein. De afgelopen periode hebben veel organisaties een actieve bijdrage gehad in het benoemen van actuele vraagstukken en/of het verkennen van mogelijke oplossingen.

Complete plaatje overzien

Op allerlei thema’s ligt er een schat aan praktijkervaringen, dilemma’s en potentiële ontwikkelrichtingen voor de komende jaren. Die opbrengst brachten we bij elkaar tijdens een consultatiebijeenkomst op donderdag 24 maart. Deelname was op uitnodiging. We hebben de avond samen benut om het complete plaatje te overzien. Wat valt op als we alle losse puzzelstukjes en denkrichtingen bij elkaar brengen? En wat zijn de dingen die organisaties nog willen meegeven aan wethouders Froukje de Jonge en René Peeters voordat we beginnen met het schrijven van het beleidsplan 2016-2018?

Lees het verslag op hoofdlijnen van de consultatiebijeenkomst.