Bijeenkomst 'Samen naar een sluitende aanpak schulden'

Het is alweer vier jaar gelden dat het beleidsplan 2013-2017 ‘Schuldenaanpak in Almere = werken met klantprofielen’ van kracht werd. Dit jaar evalueren we het beleid. Daarom zijn managers en professionals van zorgorganisaties en woningcorporaties uitgenodigd voor de bijeenkomst ‘Samen naar een sluitende aanpak schulden’. 

Tijdens deze bijeenkomst kunnen de deelnemers om mee te denken over de aanpak van schulden in Almere. Wat vinden zij belangrijk? Wat gaat goed of juist nog niet (helemaal) goed op het gebied van preventie, screening en curatie? En wat kunnen de deelnemers bijdragen aan de optimalisatie van deze activiteiten?

Programma

  • Welkomstwoord
  • Presentatie aanpak schulden (huidig beleid)
  • Presentatie Mesis (screening schulddienstverlening)
  • Workshops (presentatie plus discussie) over preventie, screening en schulddienstverlening en ondersteuning schuldstabilisatie
  • Terugkoppeling discussiegroepen
  • Afsluiting door wethouder Froukje de Jonge