Action learning bij uitstroom uit de 24-uurszorg jeugd

Illustratie uitstroom uit de 24-uurszorg

In Flevoland willen we samen:

  • hulp aan jeugdigen en gezinnen dichter bij huis organiseren;
  • versnelde afschaling uit de 24-uurszorg naar het eigen gezin/netwerk bevorderen.

Hoe doen we dat op een samenhangende en effectieve manier? En wat zijn de nieuwste inzichten op dit vlak? Luister en denk mee tijdens een bijeenkomst op donderdag 17 november! 

Waarom deze bijeenkomst?

In de loop van 2015 constateerden de Flevolandse gemeenten en aanbieders dat het zorglandschap voor jeugdhulp op slot zit. Het hulpaanbod past onvoldoende bij de behoeften in de individuele gemeenten en de regio. De in-, door- en uitstroom uit de 24-uurszorg stagneert. Het ontbreekt aan een goed en intensief aanbod van jeugdhulp dicht bij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. En de situatie van het hele gezin (inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en huiselijk geweld) kan beter bij de oplossing van problemen worden betrokken.

Er zijn lokaal nieuwe oplossingen nodig om de juiste ondersteuning te bieden. Om dit samen voor elkaar te krijgen, is het programma zorglandschap jeugd Flevoland opgezet. 

Eén van de projecten binnen het programma is ‘uitstroom 24-uurszorg’. Vijf instellingen kijken naar de mogelijkheden om op casusniveau de uitstroom binnen de 24-uurszorg te versnellen. Intermetzo en Vitree zijn daar samen met Windesheim Flevoland en collega-instelling Accare al mee begonnen: “Met de methode action learning van Windesheim Flevoland hebben wij in een pilot waardevolle kennis en inzichten opgedaan. Deze delen wij graag met u, zodat u vanuit uw expertise mee kunt bouwen aan het nieuwe zorglandschap jeugdhulp.”

U bent van harte welkom om meer te horen over de ervaringen van Intermetzo en Vitree. Vervolgens praten wij graag met u over uw eigen ervaringen en over hoe veranderingen vorm kunnen krijgen in de lokale ondersteuningsstructuren en in uw eigen organisaties.

Over de bijeenkomst

  • Voor wie: professionals werkzaam bij jeugdhulpinstellingen, gecertificeerde instellingen, Veilig Thuis, wijkteams, sociale teams, jeugd- en gezinsteams en gemeenten in Flevoland
  • Wanneer: donderdag 17 november 2016, 15.00-17.00 uur
  • Waar: Windesheim Flevoland, Hospitaaldreef 5, Almere (op loopafstand van NS-station Almere Centrum)
  • Aanmelden: tot uiterlijk 14 november via e-mail.