Skip to content

Beleid

In de kadernota 'Doen wat nodig is' liggen de kaders vast voor de organisatie van ondersteuning aan inwoners. De kadernota is in zijn geheel online te bekijken. Ook is er een samenvatting beschikbaar. Daarnaast is er het beleidsplan sociaal domein 'Veranderen wat nodig is'. Het college heeft het nieuwe beleidskader 2019-2022 'Anticiperen op wat nodig is' onlangs ter bespreking en besluitvorming naar de gemeenteraad gestuurd. 

De beleidsdocumenten zijn tot stand gekomen in samenwerking met partners en inwoners in de stad: professionals, cliëntenraden en patiëntenverenigingen, vrijwilligers, mantelzorgers, betrokken inwoners en anderen.

Tien maatschappelijke effecten

Almere toetst haar beleid en de inspanningen van partners aan tien maatschappelijke effecten.

Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Meer Almeerders zijn financieel zelfredzaam
Kinderen groeien gezond en veilig op
Kinderen groeien gezond en veilig op
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Meer Almeerders hebben een gezonde leefstijl
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Iedereen doet naar eigen kunnen mee
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Almeerders zijn meer betrokken bij hun leefomgeving
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Ontwikkelkansen van kinderen en jongeren zijn vergroot
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie, advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Meer Almeerders hebben toegang tot informatie en advies, bemiddeling, ondersteuning en zorg
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Minder overlast door bepaalde doelgroepen
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Het aanbod van voorzieningen is beter afgestemd op de vraag
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten
Meer Almeerders nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten