VECOZO en Gemeentelijk Gegevensknooppunt

Aanbieders en de gemeente wisselen vaak – veelal privacygevoelige – informatie met elkaar uit. Het proces van beschikken, toewijzen, registreren, leveren, declareren, betalen en verantwoorden van ondersteuning moet goed verlopen. Er is een landelijke infrastructuur opgezet om gemakkelijk en veilig digitale berichten uit te wisselen. Die helpt om de administratieve lasten voor alle betrokkenen flink te verminderen. Voor aanbieders verloopt dit via VECOZO, voor gemeenten via het Gemeentelijk Gegevensknooppunt (GGk).

Is uw organisatie nog niet aangesloten bij VECOZO? Regel dit dan alsnog via www.vecozo.nl. Om u aan te sluiten heeft u een AGB-code en een uittreksel van de Kamer van Koophandel nodig. Een toelichting op het gebruik van VECOZO vindt u op deze website

Activering berichtenverkeer

Bent u aangesloten op VECOZO, dan zorgt de gemeente dat het veilige berichtenverkeer tot stand kan komen met het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Voor vragen hierover kunt u terecht bij uw contractmanager.

Berichtenapp

Grotere aanbieders hebben vaak eigen applicaties die het gebruik van VECOZO ondersteunen. Voor kleine aanbieders geldt dit vaak niet. Om deze organisaties te helpen, is de zogeheten Berichtenapp ontwikkeld. Die is beschikbaar via berichtenapp.vng.nl. Via de app is het mogelijk om berichten aan te maken en te ontvangen (inclusief retourberichten).

Voor vragen, suggesties of opmerkingen over de Berichtenapp kunt contact opnemen met het informatiecentrum van de VNG via informatiecentrum@vng.nl  of via (070) 373 83 93.

Relatie met Stipter

Op het moment dat uw organisatie berichten kan uitwisselen via VECOZO, is het niet meer nodig om de applicatie van Stipter te raadplegen. Stipter genereert nog steeds wel berichten voor uw organisatie, maar die ontvangt u via VECOZO. De applicatie van Stipter blijft overigens voorlopig nog wel beschikbaar om eerdere berichten te kunnen inzien.