Toegang via de wijkteams

Toegang tot Wmo-ondersteuning of jeugdhulp vindt plaats via een van de zestien wijkteams. Het wijkteam bepaalt samen met de inwoner (en eventueel in overleg met de aanbieder of andere professionals) welke maatwerkvoorziening nodig is. Vervolgens krijgt de inwoner de mogelijkheid om een keuze te maken voor een zorgaanbieder.

Registratie in Stipter - aanmelding bij zorgaanbieder
De wijkwerker geeft een beschikking af die direct wordt geregistreerd in Stipter. Door Stipter vindt controle plaats en de cliƫnt wordt aangemeld bij de zorgaanbieder. Daarmee worden toekomstige facturen tegen de afgesproken voorwaarden betaalbaar gesteld.

Facturatie en betaling
De zorgaanbieder zet de hulp in en stuurt zijn factuur naar de gemeente Almere/Stipter. Na controle vindt betaling plaats. De gemeente monitort het aantal en de omvang van de verstrekte voorzieningen en bespreekt eventueel het verwijsgedrag met het wijkteam.

Helpdesk, processchema en productcodes
Kijk op deze pagina voor het nummer van de Helpdesk van Stipter, een processchema voor administratie en facturatie en een overzicht met productcodes.