Landelijk werkende instellingen

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft landelijke inkoopafspraken gemaakt met aanbieders van specialistische jeugdhulpvoorzieningen (ook wel Landelijk Werkende Instellingen genoemd) op basis van de volgende criteria:

  • kleine aantallen per gemeente;
  • een landelijk werkingsgebied;
  • een specialistisch karakter.

De toegang tot deze jeugdhulp kan plaatsvinden via het wijkteam, via overige lokale verwijzers of via artsen of kinder- en jeugdpsychiaters die werken bij een van de landelijke instellingen of de justitiƫle toegang. Meer hierover is te vinden op de website van de VNG

Facturatie
Zodra de jeugdige start met de specialistische jeugdhulp, leggen de aanbieder en de gemeente vast waar de jeugdige vandaan komt (op grond van het woonplaatsbeginsel) en dat er zorglevering gaat plaatsvinden (administratieve verplichting). Gedurende of na afloop van de zorglevering stuurt de aanbieder een factuur naar de gemeente op grond van de in de landelijke overeenkomst vastgelegde voorwaarden. 

Facturen voor Almeerse jeugdigen
Meer informatie over facturen (factuuradres en eisen aan de factuur) vindt u op de pagina facturatie.