Skip to content

Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van hulp en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vind je op de gemeentelijke website. Je leest er ook meer over subsidieverlening. Heb je vragen en heb je al een contract- of subsidierelatie met de gemeente? Dan kun je terecht bij je eigen contract- en leveranciersmanager. Overige aanbieders kunnen hun vragen stellen via inkoop@almere.nl.

Meer over de verschillende vormen van hulp en ondersteuning is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen