Facturatie

Gecontracteerde zorgaanbieders

Bent u een aanbieder die een contract heeft met de gemeente Almere of de Regionale Aankoopcentrale Flevoland? Dan kunt u declaraties indienen via het Almeerse zorgadministratiesysteem. Meer informatie vindt u bij VECOZO en Gemeentelijk Gegevensknooppunt.

Overige zorgaanbieders

Heeft u geen contract met de gemeente Almere of de Regionale Aankoopcentrale, maar heeft u wel zorg verleend? Dan kunt u uw factuur volgens onderstaande regels digitaal indienen via crediteuren@almere.nl (bij voorkeur via Zorgmail)

De factuur dient altijd een geanonimiseerd pdf-bestand te zijn. Bij de factuur voegt u een aparte, beveiligde bijlage met persoonsgevoelige gegevens: bsn-nummer, verwijzer, productomschrijving en zorgperiode. Zet de volgende adresgegevens op de factuur: Gemeente Almere, t.a.v. Crediteurenadministratie/zorg, Postbus 200, 1300 AE Almere. 

Uw factuur dient te voldoen aan de wettelijk gestelde eisen voor een verkoopfactuur:

  • uw volledige naam zoals bij de Kamer van Koophandel is geregistreerd;
  • uw volledige adres waar de onderneming feitelijk is gevestigd, inclusief telefoonnummer;
  • uw btw-nummer of de mededeling dat u bent vrijgesteld van btw;
  • uw KvK-nummer;
  • de datum waarop de factuur is uitgereikt;
  • een uniek volgnummer;
  • bedrag van de geleverde goederen of diensten exclusief btw;
  • het btw-tarief en het btw-bedrag dat u in rekening brengt, indien van toepassing;
  • Het IBAN-nummer waar het bedrag op overgemaakt kan worden.

Wij handelen alle opdrachten en bestellingen af volgens de algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Almere. 

Facturen die onjuist zijn geadresseerd of waarop de vereiste gegevens ontbreken, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen en worden geretourneerd.

Vragen?

Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan vernemen wij die graag. U kunt dan contact opnemen met de gemeente Almere via het eerder genoemde e-mailadres crediteuren@almere.nl of telefoonnummer 14 036.