Verantwoording 2016

Levert uw organisatie in 2016 hulp of ondersteuning via de Jeugdwet en/of de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)? Op deze pagina leest u hoe u daarover tijdig en juist verantwoording aflegt aan de gemeente Almere. De verantwoordingseisen zijn in lijn met het i-SD-protocol 2016 (zie ook het document 'Algemeen accountantsprotocol' hiernaast), dat is ontwikkeld door brancheorganisaties, zorgaanbieders en de Nederlandse Beroeporganisatie van Accountants. 

Uw organisatie heeft afspraken met de gemeente Almere (al dan niet namens de overige Flevolandse gemeenten) over de levering van jeugdhulp en/of Wmo-ondersteuning. In het raamcontract of de subsidiebeschikking zijn verantwoordingsverplichtingen opgenomen. U heeft een brief ontvangen over de op te leveren documenten en de indieningstermijnen. De belangrijkste afspraken zetten we hieronder op een rij.

1. Sluitingsdata declaraties 2016

Dit jaar geldt nog deels als overgangsjaar. Daarom kunt u declaraties over de periode januari tot en met september 2016 uiterlijk indienen op 1 november 2016. Voor de periode oktober tot en met december geldt de reguliere termijn van vier weken nadat een prestatie is geleverd. Dit betekent dat de sluitingsdatum 1 februari 2017 is voor declaraties van prestaties in december.  Na 1 februari 2017 accepteert de gemeente Almere geen declaraties meer voor prestaties uit 2016. 

Heeft u vragen over de verwerking van declaraties? Dan kunt u contact opnemen met Stipter: 

Stipter, relatiebeheerder Almere
Rijk Post
E-mail: almere@stipter.nl       
Telefoon: (085) 902 40 12
Bij afwezigheid: (085) 902 40 00    

Voor de verantwoording van ggz-ondersteuning op basis van diagnose-behandelcombinaties (DBC’s) is uiterlijk 1 februari 2017 een opgave van de onderhandenwerkpositie nodig. Meer informatie hierover leest u in de eerder toegestuurde brief. 

2. Bestuursverklaring en productieverantwoording 2016 

Dien uw bestuursverklaring en productieverantwoording (inclusief controleverklaring volgens het i-SD-protocol) uiterlijk 1 april 2017 in bij de gemeente Almere. De modeldocumenten vindt u hiernaast.

3. Jaarrekeningstukken gesubsidieerde instellingen 

Voor gesubsidieerde organisaties: dien aanvullend op de productieverantwoording uiterlijk 1 juli 2017 uw jaarrekeningstukken (inclusief controleverklaring) in bij de gemeente Almere. Dat kunt u doen via info@almere.nl met in de onderwerpregel ‘Verantwoording jeugd/Wmo 2016’.