Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Vroeg Eropaf breidt uit met nieuwe partijen

12 januari 2018

Ondertekenaars convenant Vroeg Eropaf Fase 2

Almeerders met beginnende geldproblemen melden zich vaak niet actief voor advies of hulp. Ze schamen zich. Of ze denken dat ze er zelf wel uitkomen. Maar vaak is er al van alles aan de hand voordat geldproblemen ontstaan. Een kleine...

Lees meer...

Grote stap in samenwerking zorg voor personen met verward gedrag

12 januari 2018

Bezoek schakelteam personen met verward gedrag

Personen met verward gedrag zijn landelijk regelmatig in het nieuws. De toegenomen zorgen rondom dit vraagstuk hebben geleid tot het instellen van een landelijk schakelteam onder leiding van Onno Hoes. Om te zorgen voor betere aansluiting van de...

Lees meer...

Bijna één miljoen voor uitvoering vluchtelingenbeleid

11 januari 2018

Vluchteling in azc

Het programma ‘Van vluchteling naar Almeerder’ bundelt het beleid om nieuwe Almeerders zo goed mogelijk hun eigen plekje in onze stad te helpen vinden. Belangrijke zaken als huisvesting, onderwijs, werk en deelname aan de maatschappij worden hierin...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

Afmelden of gegevens wijzigen?

Vul hieronder het e-mailadres in waarmee u bent geregistreerd. U krijgt dan een e-mail met een link om uw gegevens bij te werken:

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'