Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Voorzichtige positieve trends in ontwikkeling Almeerse jeugdhulp

21 september 2017

Illustratie spelende kinderen

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. De ambitie is om problemen bij kinderen en gezinnen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. En om een verschuiving te realiseren van zwaardere hulp...

Lees meer...

Inkoopdocumenten samenhangende ondersteuningsprofielen Wmo gepubliceerd

17 september 2017

Beeld uit animatie over ondersteuningsprofielen

De gemeente Almere heeft via TenderNed de inkoopdocumenten gepubliceerd voor de aanbesteding van samenhangende ondersteuningsprofielen binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat om raamcontracten met ingang van 1 juli 2018. In de...

Lees meer...

Action learning binnen het zorglandschap jeugd: wat speelt er allemaal?

12 september 2017

Cyclus action learning

Leren door te doen, ofwel action learning, betekent dat je nieuwe kennis ontwikkelt door bestaande wetenschappelijke) kennis voortdurend te toetsen aan de praktijk. Je bespreekt met elkaar welke theorie je in de praktijk uittest. Tijdens en na de...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

Afmelden of gegevens wijzigen?

Vul hieronder het e-mailadres in waarmee u bent geregistreerd. U krijgt dan een e-mail met een link om uw gegevens bij te werken:

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'