Skip to content

Cliëntondersteuning

Bij gesprekken met instanties kunnen bewoners zich gratis en laagdrempelig laten bijstaan. Om het gesprek goed voor te bereiden, bijvoorbeeld. Of om te helpen iemands persoonlijke verhaal en vragen helder te verwoorden. Hiervoor kunnen mensen iemand uit hun eigen netwerk benutten en/of iemand van de organisatie MEE IJsseloevers. We werken toe naar een model waarbij ervaringsdeskundigen deze rol van onafhankelijke cliëntondersteuning op zich kunnen nemen. Zij weten namelijk als geen ander wat het is om in gesprek te zijn met instanties en kunnen anderen helpen met die ervaring.

Almere een van veertien koplopergemeenten

Over de invulling van cliëntondersteuning is veel te doen. Het staat stevig op de agenda van de Tweede Kamer en minister De Jonge van Volksgezondheid. De invulling binnen gemeenten verschilt nog enorm. Het concept van Almere is bijzonder te noemen. Niet voor niets is Almere benoemd als een van veertien landelijke koplopergemeenten. Sterk aan de Almeerse aanpak is dat het de ervaring benut die aanwezig is in de samenleving. Misschien is het zelfs van waarde voor de loopbaan van enkele ervaringsdeskundigen.

Het concept is in nauwe samenspraak met inwoners en cliëntorganisaties tot stand gekomen. Burgerkracht in optima forma. Tijdens een slotconferentie van de koplopergemeenten is het Almeerse concept uitgelegd en zijn dilemma's besproken die erbij komen kijken. Gezien de grote verschillen tussen gemeenten leverde dit interessante discussies op. Almere neemt de inbreng van andere gemeenten mee in het verder ontwikkelen van de pool van ervaringsdeskundigen. Het betreft een pilot die het komende jaar wordt geïmplementeerd, verbreed en gemonitord.

Koploperaanpak gaat door

Inmiddels heeft het ministerie besloten om de koploperaanpak te verlengen en te faciliteren. Dit biedt mogelijkheden om de ambities van Almere versneld te realiseren.