Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Van schulden naar perspectief: aanpak 2017-2020

9 juni 2017

Gesprek

Problematische schulden hebben een verwoestend effect op het leven van Almeerders. Niet alleen op het leven van de schuldenaar, maar ook op dat van hun kinderen, familie, vrienden, hulpverleners en zelfs dat van deurwaarders en schuldeisers. De...

Lees meer...

Steeds beter inzicht in ontwikkeling Almeerse jeugdhulp

8 juni 2017

Coverbeeld kwartaalrapportage

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. De ambitie is om problemen bij kinderen en gezinnen te voorkomen of vroegtijdig aan te pakken. En om een verschuiving te realiseren van zwaardere...

Lees meer...

Almere zet extra rijksgelden in om overerving armoede te doorbreken

8 juni 2017

ConsultingKids

Momenteel heeft de gemeente Almere een budget van 400.000 euro beschikbaar specifiek voor activiteiten voor de ongeveer zesduizend kinderen in de stad die opgroeien in armoede. Uit dit bedrag worden activiteiten gesubsidieerd als zwemlessen,...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'