Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Uitvoering Almeerse jeugdhulp: investeren in oplossingen in de eigen omgeving

23 november 2017

Illustratie spelende kinderen

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. Daarvoor investeert zij in gezinsgerichte oplossingen in de eigen omgeving van jeugdigen en hun ouders. Dit helpt enerzijds om problemen te voorkomen of...

Lees meer...

Wat is wijsheid voor dit gezin: een ervaring met de consultatielijn jeugd-ggz

21 november 2017

Vrouw aan de telefoon

De consultatielijn jeugd-ggz biedt gratis advies bij (complexe) casuïstiek waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn. Alle uitvoerende hulpverleners in Almere kunnen de lijn benutten. Dat deed ook een praktijkondersteuner...

Lees meer...

Veel belangstelling voor bijeenkomst meldcode huiselijk geweld

20 november 2017

Logo week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling werd hier landelijk aandacht voor gegenereerd. Niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral om de veiligheid van deze...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'