Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Toekenning landelijke subsidie voor vervolgonderzoek 45-plus-aanpak

6 juli 2017

Oudere werknemer

De gemeente Almere heeft sinds 2016 honderdnegenenvijftig 45-plussers met een bijstandsuitkering extra intensieve begeleiding geboden met veel aandacht voor maatwerk. Dit heeft geleid tot een flinke toename van de uitstroom naar betaald werk. De...

Lees meer...

Mantelzorg in Almere: waar staan we nu?

29 juni 2017

Mantelzorg

Een flink aantal Almeerders – zo’n 25% van de volwassen bevolking - geeft mantelzorg. Veel mensen vinden het vanzelfsprekend om voor een naaste te zorgen. Toch komt er vaak veel bij kijken. Bijvoorbeeld door de combinatie met een baan en eigen...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'