Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Flevolandse gemeenten willen vergunninghouders uit eigen azc huisvesten

1 maart 2017

Intentieverklaring huisvesting vergunninghouders

De Flevolandse gemeenten vinden het belangrijk dat vergunninghouders die vanuit het asielzoekerscentrum een woning toegewezen krijgen, zo veel mogelijk in dezelfde gemeente kunnen blijven. Vergunninghouders kunnen dan blijven wonen waar ze zijn...

Lees meer...

Beweging naar nieuw jeugdhulpstelsel komt voorzichtig op gang

1 maart 2017

Gezin

Almere zet stappen om het jeugdhulpstelsel in de stad eenvoudiger en effectiever te organiseren. Dit is in de eerste plaats in het belang van kinderen en gezinnen. Daarnaast is het nodig om het spanningsveld op te lossen tussen de vraag naar hulp en...

Lees meer...

Almere feliciteert Thuiszorg De Versterking met nominatie Participatiepenning

15 februari 2017

Romeo Berghout, directeur van Stichting Thuiszorg De Versterking, Wethouder Froukje de Jonge en Anne, een geplaatste kandidate bij Stichting Thuiszorg De Versterking.

Wethouder Froukje de Jonge heeft namens de gemeente Almere de felicitaties overgebracht aan Romeo Berghout van Stichting Thuiszorg De Versterking. De thuiszorgorganisatie is genomineerd voor de Participatiepenning 2017 vanwege de kansen die zij...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'