Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Uitstroom 24-uurszorg landelijk genoemd als vernieuwend praktijkvoorbeeld

4 april 2017

Jongen bij deur

Leren van casuïstiek staat centraal in het project ‘uitstroom 24-uurszorg’ binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland. Met behulp van 'omdenkers' en action learning reflecteren aanbieders en gemeenten samen met hogeschool Windesheim op...

Lees meer...

Almeerse Ineke van Os winnaar Kunstcongres met perspectief regio Midden

28 maart 2017

Winnaars kunstcongres

Ineke van Os (58, Almere) is één van de winnaars van het Kunstcongres met perspectief regio Midden. Zij kreeg de prijs uitgereikt in Kunstlinie Almere Flevoland (KAF) in Almere, waar het regionale congres plaatsvond. Het Kunstcongres met perspectief...

Lees meer...

Even op Adem: logeeradressen en andere tijdelijke opvang in kaart

21 maart 2017

Kind dat gaat logeren

Soms zijn er gezinnen die even op adem moeten komen. Bijvoorbeeld omdat ouders dag en nacht intensieve zorg verlenen aan hun kind. Of omdat er andere spanningen of problemen zijn. Voor deze gezinnen en hun verwijzers is er nu een website met...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'