Skip to content

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Inwoners stellen inclusieagenda op voor volwaardig meedoen in Almere

13 maart 2018

Overhandiging inclusieagenda

Een groep Almeerse inwoners - verenigd in de werkgroep VN-verdrag in de praktijk (ViP) - heeft de inclusieagenda 2018–2021 aangeboden aan wethouder Froukje de Jonge. Hiermee kan de gemeente inclusiebeleid gaan ontwikkelen en uitvoeren. In 2016 is...

Lees meer...

Almere start met Ombudsman voor Zorg Speciale Mensen

7 maart 2018

Ombudsman Zorg Speciale Mensen

Anne Martien van der Does, (plaatsvervangend) ombudsman, gaat op verzoek van de gemeente Almere het komende jaar speciale aandacht geven aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Zelf vinden deze inwoners de weg naar de ombudsman...

Lees meer...

Voortgangsrapportage zorglandschap jeugd Flevoland 2017 en opdracht 2018

25 februari 2018

Jongen met schoolspullen

Binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland werken we samen aan een duurzame transformatie, opdat alle jeugdigen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie het processchema

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'