Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Almere gekozen als koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning

14 juli 2017

In gesprek over documenten

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een waardevol middel om te zorgen dat hulp en ondersteuning voor zo veel mogelijk mensen helder en toegankelijk zijn. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en bewuste keuzes van mensen met een beperking. En het...

Lees meer...

Startdiploma als bewijs van doorzettingsvermogen en vakkennis

13 juli 2017

Ontvangers startdiploma 2017

De rode loper ging onlangs uit bij het Almeerse stadhuis. Leerlingen van het praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs werden met alle egards ontvangen in een feestelijk versierde Burgerzaal. Daar mochten zij hun startdiploma in ontvangst...

Lees meer...

Nieuwe editie landelijke monitor sociaal domein

7 juli 2017

Kind met verf

De nieuwe versie van de landelijke monitor sociaal domein is gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl. De cijfers over onder andere ouderen in zorginstellingen,  jongeren met jeugdhulp en het aantal bijstandsgerechtigden zijn te vinden...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'