Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Meedenkkracht bij (complexe) casuïstiek: de consultatielijn jeugd-ggz

18 april 2017

Vrouw aan de telefoon

Werkt u als professional met Almeerse jeugdigen en hun ouders? Dan komt u ongetwijfeld situaties tegen waarbij er (mogelijke) psychi(atri)sche problemen in het spel zijn. Het is dan handig als u specialistische expertise op dat vlak kunt...

Lees meer...

Formele oprichting Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere een feit

11 april 2017

GGD en Zorggroep Almere

De Coöperatie Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere is officieel opgericht. De oprichtingsakte werd ondertekend door Lidy Hartemink, voorzitter raad van bestuur van Zorggroep Almere, en Cees Verdam, directeur publieke gezondheid van GGD Flevoland. De...

Lees meer...

Almere kiest voor toonaangevende, brede samenwerking gericht op de ontwikkeling van jeugdigen

5 april 2017

Ondertekenaars samenwerkingsverband ontwikkeling jeugdigen

Elke jeugdige verdient het om het meest passende en hoogst haalbare onderwijs te volgen. En om zich succesvol voor te bereiden op een plek op de arbeidsmarkt. De lokale kinderopvang, de schoolbesturen en de gemeente Almere zijn op 5 april een...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'