Skip to content

Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Actueel

Aanpak gezond gewicht Almere uitgebreid naar twintig partijen

19 maart 2018

Pact Aanpak gezond gewicht Almere

Wethouder René Peeters heeft namens de gemeente Almere met negentien partijen het pact Aanpak gezond gewicht Almere ondertekend. In het pact geven alle betrokkenen aan dat het tegengaan van (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen prioriteit...

Lees meer...

Kwartaalrapportage jeugdhulp: trends zetten door

15 maart 2018

Illustratie van jeugdige

Het college informeert de gemeenteraad elk kwartaal via een rapportage over de uitvoering van de jeugdhulp. De informatie over het vierde kwartaal van 2017 is onlangs verschenen. Gewenste verschuivingen van zwaardere vormen van jeugdhulp...

Lees meer...

Ruim helft 45-plussers met Almeerse begeleidingsmethode aan het werk

14 maart 2018

Froukje de Jonge

De afgelopen twee jaar zette de gemeente Almere samen met het UWV alle zeilen bij om 45-plussers met een bijstands- of WW-uitkering naar werk te begeleiden. Van de 295 deelnemers hebben sindsdien 154 mensen betaald werk gevonden (52 procent). In...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek
Abonneer u op onze e-mailnieuwsbrief

Had u eerder al aangemeld? Dan kunt u hier afmelden of uw gegevens wijzigen.

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie het processchema

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht'