Almere Kracht

Transitie en transformatie sociaal domein in Almere

Deze website informeert professionals die actief zijn in Almere over de transitie en transformatie in het sociaal domein. Almere wil de ondersteuning aan inwoners slimmer en effectiever organiseren, dichtbij in de wijken. We willen minder verkokering en meer samenwerking tussen organisaties. Eén huishouden, één plan, één aanpak, ook op school! Daarbij gaan we uit van de eigen kracht van mensen, van zorgen voor jezelf en voor elkaar. Wanneer professionele ondersteuning nodig is, moet die laagdrempelig, op maat en dicht bij de mensen worden georganiseerd. 

Laatste nieuws

Zorglandschap jeugd Flevoland: een terugblik en vooruitblik

7 maart 2017

Illustratie zorglandschap

De Flevolandse gemeenten en jeugdhulpaanbieders zetten zich in voor meer lokale ruimte, middelen en expertise om kinderen en gezinnen de juiste ondersteuning te bieden. Om daarin te voorzien, is het programma zorglandschap jeugd Flevoland gestart....

Lees meer...

Werk! helpt jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan

7 maart 2017

Jongere aan het werk achter computer

Op 6 april vindt in Citymall Almere de tweede editie van Werk! plaats. Werkgevers en kandidaten maken tijdens deze regionale banenmarkt via speeddates kennis met elkaar. Dit moet resulteren in concrete plaatsingen van jongeren met een afstand tot de...

Lees meer...

Action learning in de 24-uurszorg: de ervaringen en opbrengsten tot nu toe

6 maart 2017

Jongen maakt deur open

Begin 2016 bleek dat de in-, door- en uitstroom stagneerde van Flevolandse jeugdigen die verblijven in een instelling (24-uurszorg). Er was sprake van wachtlijsten en grote druk op de verblijfscapaciteit. Via action learning zijn bij twee aanbieders...

Lees meer...

Erkenning voor Almeerse samenwerkingen

Gouden sociale gemeente
Gouden sociale gemeente
Kind Centraal Award 2016
Kind Centraal Award
Publieksprijs Galjaarddag
Galjaardprijs 2016
Professionals in gesprek

aanmeldennieuwsbrief

Aanmelden digitale nieuwsbrief voor professionals

Bij crisis

Levensbedreigende situatie?
Bel 112

Vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?
Bel Veilig Thuis
0800-2000

(24/7 bereikbaar)

Melden crisis bij crisiscoördinatiepunt Flevoland?
Zie de factsheet voor de processtappen

Melden calamiteit?
Kijk op de pagina 'Toezicht en kwaliteit'