Zorglandschap jeugd Flevoland

Elementen uit praatplaat zorglandschap

In de loop van 2015 constateerden de Flevolandse gemeenten en zorgaanbieders dat het zorglandschap voor jeugdhulp op slot zit. Het hulpaanbod past onvoldoende bij de behoeften in de individuele gemeenten en de regio. De in- en uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. Het ontbreekt aan een goed en intensief aanbod van jeugdhulp dichtbij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. En de situatie van het hele gezin (inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en huiselijk geweld) kan beter bij de oplossing van problemen worden betrokken.

Er zijn lokaal meer ruimte, expertise en middelen nodig om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen. Om dit samen voor elkaar te krijgen, is het programma ontwikkeling zorglandschap jeugd Flevoland opgezet. De aftrap was in januari 2016 tijdens een tweedaagse van de zes Flevolandse gemeenten en een grote groep aanbieders. Het programma heeft een looptijd van twee jaar. 

Op deze pagina worden de komende periode doorlopend nieuws en relevante documenten vanuit het programma gedeeld.

Vragen stellen of ideeën meegeven?

Heeft u vragen over het programma zorglandschap jeugd? Wilt u iets meegeven voor een van de deelprojecten of het programma als geheel? Wilt u op een onderdeel een actieve rol vervullen? Of wilt u dat iemand een mondelinge toelichting op het programma komt geven binnen uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met de programmamanager of projectleiders:

Zorglandschap jeugd is een programma va de zes Flevolandse gemeenten in samenwerking met jeugdhulpaanbieders en Windesheim Flevoland. 

Logo's Flevolandse gemeenten

Laatste nieuws

Flevoland deelt via VNG ervaringen en lessen zorglandschap jeugd

21 april 2017

Kind speelt met blokken

Gemeenten en aanbieders hebben de ambitie en verantwoordelijkheid om hulp aan kinderen en gezinnen integraal, op maat en dichtbij te organiseren. Maar hoe zorg je er samen voor dat een duurzaam zorglandschap tot stand komt? De Vereniging van...

Lees meer...

Uitstroom 24-uurszorg landelijk genoemd als vernieuwend praktijkvoorbeeld

4 april 2017

Jongen bij deur

Leren van casuïstiek staat centraal in het project ‘uitstroom 24-uurszorg’ binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland. Met behulp van 'omdenkers' en action learning reflecteren aanbieders en gemeenten samen met hogeschool Windesheim op...

Lees meer...

Even op Adem: logeeradressen en andere tijdelijke opvang in kaart

21 maart 2017

Kind dat gaat logeren

Soms zijn er gezinnen die even op adem moeten komen. Bijvoorbeeld omdat ouders dag en nacht intensieve zorg verlenen aan hun kind. Of omdat er andere spanningen of problemen zijn. Voor deze gezinnen en hun verwijzers is er nu een website met...

Lees meer...

Zorglandschap jeugd Flevoland: een terugblik en vooruitblik

7 maart 2017

Illustratie zorglandschap

De Flevolandse gemeenten en jeugdhulpaanbieders zetten zich in voor meer lokale ruimte, middelen en expertise om kinderen en gezinnen de juiste ondersteuning te bieden. Om daarin te voorzien, is het programma zorglandschap jeugd Flevoland gestart....

Lees meer...

Action learning in de 24-uurszorg: de ervaringen en opbrengsten tot nu toe

6 maart 2017

Jongen maakt deur open

Begin 2016 bleek dat de in-, door- en uitstroom stagneerde van Flevolandse jeugdigen die verblijven in een instelling (24-uurszorg). Er was sprake van wachtlijsten en grote druk op de verblijfscapaciteit. Via action learning zijn bij twee aanbieders...

Lees meer...