Zorglandschap jeugd Flevoland

Elementen uit praatplaat zorglandschap

In de loop van 2015 constateerden de Flevolandse gemeenten en zorgaanbieders dat het zorglandschap voor jeugdhulp op slot zit. Het hulpaanbod past onvoldoende bij de behoeften in de individuele gemeenten en de regio. De in- en uitstroom uit de 24-uursopvang stagneert. Het ontbreekt aan een goed en intensief aanbod van jeugdhulp dichtbij kinderen en gezinnen in de eigen omgeving. En de situatie van het hele gezin (inclusief thema’s als huisvesting, werk, schulden, beperkingen, verslavingen en huiselijk geweld) kan beter bij de oplossing van problemen worden betrokken.

Er zijn lokaal meer ruimte, expertise en middelen nodig om de juiste ondersteuning te bieden aan kinderen en gezinnen. Om dit samen voor elkaar te krijgen, is het programma ontwikkeling zorglandschap jeugd Flevoland opgezet. De aftrap was in januari 2016 tijdens een tweedaagse van de zes Flevolandse gemeenten en een grote groep aanbieders. Het programma heeft een looptijd van twee jaar. 

Op deze pagina worden de komende periode doorlopend nieuws en relevante documenten vanuit het programma gedeeld.

Vragen stellen of ideeën meegeven?

Heeft u vragen over het programma zorglandschap jeugd? Wilt u iets meegeven voor een van de deelprojecten of het programma als geheel? Wilt u op een onderdeel een actieve rol vervullen? Of wilt u dat iemand een mondelinge toelichting op het programma komt geven binnen uw organisatie? Dan kunt u contact opnemen met de programmamanager of projectleiders:

Zorglandschap jeugd is een programma va de zes Flevolandse gemeenten in samenwerking met jeugdhulpaanbieders en Windesheim Flevoland. 

Logo's Flevolandse gemeenten

Laatste nieuws

Geen nieuws in deze lijst: