Expertteams gezinsondersteuning

Het doel van de expertteams is het adviseren van de wijkteams (consultatie) en, als de situatie (tijdelijk) te complex is voor de wijkteams, het organiseren van de benodigde ondersteuning (opschalen na consultatie). Het gaat dan om redelijk ernstige, maar geen acute problemen.

Samenstelling teams gezinsondersteuning

In de vier expertteams gezinsondersteuning zijn de volgende organisaties vertegenwoordigd: Amethist Verslavingszorg, Samen Veilig Midden-Nederland, 's Heeren Loo, InteraktContour, Leger des Heils, Kwintes, Stichting Boschhuis (Triade), Vitree en Zorggroep Almere. De teams bestaan uit specialisten met kennis op het gebied van:

 • geestelijke gezondheidszorg  en dementie; 
 • lichamelijk en verstandelijke beperkingen;
 • gedragswetenschap jeugd; 
 • verslavingszorg 
 • dak- en thuisloosheid; 
 • sociaal-psychologische expertise;
 • niet-aangeboren hersenletsel.

Bereikbaarheid en werkwijze

De wijkteams kunnen hun expertteam vijf dagen in de week bellen voor consultatie en/of een afspraak over opschaling. De wijkwerkers hebben daarvoor de beschikking over het 06-nummer van de betrokken leden van de expertteams.

Wanneer duidelijk is welke expertise nodig is, belt de wijkwerker met de betrokken expert. Als de benodigde expertise (nog) niet duidelijk is, wordt de woordvoerder van het betrokken team gebeld. 

Als de wijkwerker, de inwoner en de expert concluderen dat de situatie te onduidelijk en/of te complex is voor de wijkteams, wordt opgeschaald naar het expertteam. Daarover is afgesproken dat: 

 • het gesprek plaatsvindt binnen vijf werkdagen na het besluit om op te schalen;
 • de oplossingsrichtingen en de coördinator in één sessie zijn benoemd;
 • afhankelijk van de ingewikkeldheid en de urgentie van de casus, het ondersteuningsplan gereed is binnen twee tot zes weken;
 • de coördinator eindverantwoordelijk is voor de uitvoering van het ondersteuningsplan;
 • afschalen een integraal onderdeel is van het ondersteuningsplan.