Collectieve zorgverzekering

Wat is de collectieve zorgverzekering voor minima?

Een goede zorgverzekering voor Almeerders met een laag inkomen. Voor mensen met een laag inkomen is een goede zorgverzekering extra belangrijk, maar niet gemakkelijk betaalbaar. De gemeente Almere vindt dat iedereen de zorg moet kunnen krijgen die hij of zij nodig heeft. Daarom betaalt de gemeente mee aan een collectieve zorgverzekering voor minima bij zorgverzekeraar Menzis.

Extra bijdrage gemeente

De gemeente betaalt in 2017 extra mee aan de zorgverzekering. De bijdrage voor het meest aanvullende pakket is bijvoorbeeld verhoogd van 13,95 euro per maand naar 26,00 euro per maand.

Waarom bieden wij dit aan?

De collectieve zorgverzekering is een voorziening uit het armoedebeleid van de gemeente Almere. Hij bestaat al lang, maar neemt de laatste jaren een belangrijkere rol in. Zorg wordt namelijk duurder en verschillende financiële rijksregelingen voor (chronisch) zieken zijn de afgelopen jaren afgeschaft. Ook bijzondere bijstand voor medische kosten is (bijna) niet meer mogelijk. Minima hebben vaak geen reserve om zelf extra kosten te betalen. Daarom is het extra belangrijk voor minima om een zorgverzekering te hebben met goede vergoedingen.

Wilt u ons helpen?

Kiezen voor een goede zorgverzekering is niet altijd gemakkelijk, zeker niet met een laag inkomen. Er is veel informatie, waardoor mensen soms door de bomen het bos niet meer zien. Daarom willen wij de Almeerse minima goed informeren over deze verzekering. U kunt daar als professional ook een belangrijke rol in spelen. U spreekt de mensen om wie het gaat, of merkt de gevolgen als mensen niet de zorg kunnen betalen die zij nodig hebben. 

Aanmelden

Aanmelden bij de collectieve zorgverzekering kan weer vanaf eind november 2017. Dan zijn de premies bekend. Aanmelden kan op deze manieren:

  • Online via www.gezondverzekerd.nl/almere: op deze website vindt u vanaf eind november 2017 ook alle premies, pakketten, vergoedingen en kortingen.
  • Telefonisch: via de Overstapcoach van Menzis (088) 222 40 80 (lokaal tarief).
  • Persoonlijk tijdens inloopspreekuren in het stadhuis: meer informatie hierover volgt eind 2017.

Welke voordelen heeft de zorgverzekering:

  • Hoge vergoedingen voor kraamzorg, bijdragen voor hoortoestellen, brillen of contactlenzen, ziekenvervoer, fysiotherapie en nog veel meer.
  • Collectiviteitskorting en de gemeente Almere betaalt mee aan de premie.
  • Preventie van betalingsachterstanden: de premie wordt maandelijks ingehouden op de bijstandsuitkering (indien van toepassing). Daarmee worden achterstanden voorkomen. Mensen die al een achterstand hebben kunnen helaas niet overstappen naar deze verzekering.
  • Keuze uit drie aanvullende pakketten.

Nieuw dit jaar:

  • Gespreid betalen: Het eigen risico kan worden betaald in 10 termijnen. Is het eigen risico niet opgemaakt, dan krijgt men het restant terug in mei van 2018. Verzekeren van eigen risico kan ook nog steeds.  
  • De gemeente betaalt meer mee aan de zorgpremie: 5,00 euro p.m. aan GarantVerzorgd 1 (was 2,91 euro), 10.00 euro p.m. aan GarantVerzorgd 2 (was ook 2,91 euro), en 26,00 aan GarantVerzorgd 3 (was 13,75 euro).
'Ik krijg zo de extra zorg die ik nodig heb' Piet (45)

Ook dit jaar: compensatie en uitstroomregeling

Compensatie

Sinds 1 januari 2015 wordt de collectieve zorgverzekering aangeboden door Menzis i.p.v. Zilveren Kruis/Achmea (voorheen Agis). Niet iedereen die verzekerd was via Agis kon of wilde op dat moment overstappen naar Menzis. Bijvoorbeeld vanwege betalingsachterstanden. Zij hebben daardoor mogelijk medische kosten gehad die voorheen wel werden vergoed. Deze groep ontvangt daarom een eenmalige compensatie van de gemeente van 165 euro p.p. Bij mensen met een betalingsachterstand bij Zilveren Kruis/Achmea die niet in de bronheffing zitten, wordt deze compensatie rechtstreeks in mindering gebracht op de schuld.

Daarnaast wordt er voor bijstandsgerechtigden die in de bronheffing zitten gewerkt aan een uitstroomregeling.

Uitstroomregeling bronheffing

Per juli 2016 kunnen inwoners met een bijstandsuitkering de zogenaamde ‘uitstroomregeling bronheffing’ volgen. Het doel is bijstandsgerechtigden duurzaam uit laten stromen uit het bestuursrechtelijk premieregime. Dit gebeurt door een samenwerking tussen de gemeente en zorgverzekeraars.

De gemeente Almere wil  in 2017 zo veel mogelijk bijstandsgerechtigden deze regeling aanbieden. Aan het tot stand komen van de regeling  wordt momenteel hard gewerkt. Inwoners met een bijstandsuitkering kunnen nu nog geen gebruik maken van de uitstroomregeling. Zodra deze gereed is, informeren wij inwoners en professionals hierover. Inwoners zonder bijstandsuitkering komen niet in aanmerking voor de uitstroomregeling. Deze groep kan nu al gebruikmaken van de reguliere uitstroomredenen die gelden bij de bestuursrechtelijke premieheffing.