Vroeg Eropaf breidt uit met nieuwe partijen

12 januari 2018
Ondertekenaars convenant Vroeg Eropaf Fase 2

Almeerders met beginnende geldproblemen melden zich vaak niet actief voor advies of hulp. Ze schamen zich. Of ze denken dat ze er zelf wel uitkomen. Maar vaak is er al van alles aan de hand voordat geldproblemen ontstaan. Een kleine betalingsachterstand kan dan razendsnel uitgroeien tot een grote schuld. Zo groot dat zelfs iemands woning op het spel komt te staan. 'Vroeg Eropaf' helpt om beginnende betalingsachterstanden te signaleren en passende hulp te bieden. Het project is uitgebreid met NUON, Menzis, drinkwaterbedrijf Vitens, de gemeentelijke afdeling Belastingen en BKR. Eerder gingen de Almeerse woningcorporaties, PLANgroep en Zorggroep Almere al de samenwerking met elkaar aan.

Aanpak op maat

Bij ‘Vroeg Eropaf’ gaan hulpverleners van PLANgroep en Zorggroep Almere persoonlijk langs bij huishoudens met een betalingsachterstand. Tussen februari en november 2017 zijn zo'n 440 huishoudens aangemeld bij het project door de woningcorporaties. Hiervan zijn 290 huishoudens bereikt. In een plan van aanpak komt te staan hoe het huishouden de betaling van de vaste lasten wil voortzetten én (waar van toepassing) en hoe zij hun schulden willen aanpakken. Wethouder Froukje de Jonge: "Doordat PLANgroep en Zorggroep Almere samenwerken, kunnen zij iedereen een aanpak op maat bieden. We zijn ook blij met de medewerking van de woningcorporaties. Kijk naar de resultaten. Dit helpt mensen echt. Met het aansluiten van de extra organisaties vinden nog meer Almeerders in (dreigende) nood de juiste hulp bij het weer onder controle krijgen van hun financiële situatie."

Veel contact en waardering

Bewoners waarderen het onaangekondigde huisbezoek van de hulpverleners. Als de deur opengaat, komt het bijna altijd tot een gesprek. De meeste bewoners accepteren een hulpaanbod. Een minderheid geeft aan de problemen zelf te willen oplossen. Mensen geven regelmatig aan dat ze het moeilijk vinden om zelf stappen te zetten om hulp te vragen. Het huisbezoek komt dan als geroepen te voorkomen dat kleine achterstanden uitmonden in grote schulden.