Voortgangsrapportage zorglandschap jeugd Flevoland eerste helft 2017

16 juli 2017
Jongen bij deur

Binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland werken we samen aan een duurzame transformatie, opdat alle jeugdigen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk onderbrekingen. Waar ligt de focus? Welke resultaten levert dat op? Wat zijn aandachtspunten? En hoe ontwikkelt het programma zich verder in de tweede helft van het jaar? Dit alles staat beschreven in een voortgangsrapportage over de periode van januari tot en met juni 2017. 

De rapportage geeft inzicht in de projecten waarbinnen we werken aan verbeterplannen voor verschillende onderdelen van het zorglandschap. In 2017 gaat het om: 

 • crisishulp op orde; 
 • uitstroom 24-uurszorg; 
 • stip op de horizon. 

Daarnaast leveren de projecten ‘Basis op orde’ en ‘Integraal aanbod’ uit 2016 ook dit jaar nog nieuwe resultaten op. Overkoepelend zetten we in op zorgvuldige communicatie en monitoring van activiteiten en werkwijzen. Dit alles draagt bij aan de in 2016 gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten:

 • Gezinsgerichte en vraaggerichte hulp vormen de belangrijkste principes.
 • Geboden hulp:

  • is in één keer de juiste;
  • is integraal en gericht op maatwerk;
  • vindt bij voorkeur plaats in het eigen gezin en de eigen leefomgeving;
  • is bij voorkeur ambulant, tenzij behandeling elders noodzakelijk is;
  • maakt verbinding met andere leefdomeinen van de jeugdige.