Veel belangstelling voor bijeenkomst meldcode huiselijk geweld

20 november 2017
Logo week tegen kindermishandeling

In Nederland groeien ruim 118.000 kinderen op in onveilige gezinssituaties. In de Week tegen Kindermishandeling werd hier landelijk aandacht voor gegenereerd. Niet alleen voor de aard en omvang van het probleem, maar vooral om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. Dit jaar vond de week plaats van 20 tot en met 26 november, met als belangrijkste doel om professionals bewust te maken van het belang van goede samenwerking om kindermishandeling effectief aan te pakken. Door het hele land werden activiteiten georganiseerd om de aanpak van kindermishandeling te versterken. De gemeente Almere en Veilig Thuis Flevoland hebben op 20 november een bijeenkomst georganiseerd over de verplichte wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Als het thuis niet veilig is, waar dan wel?

Wethouder Froukje de Jonge: "Huiselijk geweld in elke vorm en tegen wie dan ook is verschrikkelijk. Voor iedereen, hoe oud of jong je ook bent, geldt dat je gewoon recht hebt op een veilig thuis. Wij willen dat alle kinderen kunnen dromen over een toekomst en de kans hebben om die werkelijkheid te maken. Geen kind hoort thuis in vrees te leven, laat staan geweld te ondergaan. 

Daarom is het zo belangrijk dat wij in Almere onlangs het Oranje Huis hebben geopend waardoor kinderen, vaak met hun moeder, kunnen worden opgevangen in deze regio. Dat heeft als voordeel dat de kinderen en hun moeders in de buurt blijven van de mensen die ze kennen. Helemaal mooi zou het zijn als kinderen ook op hun eigen school kunnen blijven. Wij onderzoeken op dit moment of we dat mogelijk kunnen maken.

In andere steden is er al ervaring opgedaan om dee samenwerking tussen politie, justitie en zorg zo goed mogelijk te maken met iets wat ik het mooist samengevat vind klinken als een ‘Family Safety Center’. Iedereen werkt samen om gezinnen veilig te krijgen, te hebben en te houden. 

Het is mij een lief ding waard als wij in Almere met onze partners voor alle slachtoffers van huiselijk geweld iets dergelijks weten te realiseren in de toekomst."