Skip to content

Uitnodiging documentaire- en gespreksavond 'Alicia'

20 januari 2018
Alicia

Alicia is een jaar oud als ze uit huis wordt geplaatst. Via een pleeggezin komt ze op vijfjarige leeftijd terecht in een kindertehuis. Als ze negen is, zit ze daar nog steeds, in afwachting van plaatsing bij een nieuw gezin. Dit is het moment waarop de IDFA-documentaire ‘Alicia’ begint. De film volgt het leven van het meisje drie jaar lang, observerend en dicht op de huid gefilmd. Hoop, verwachting, onmacht en het effect van een gebrek aan perspectief zijn direct invoelbaar. Wie beslist er over Alicia’s lot en toekomst? En wat doet het met je als je opgroeit in opvanglocaties?

Gesprekstafel

Op 12 februari is ‘Alicia’ te zien in de nieuwe bibliotheek in Almere (Stadhuisplein 101). Aansluitend gaan wethouder René Peeters, Paul van der Linden (Vitree), Hetty Vlug (Passend Onderwijs Almere) en een expert van het Nederlands Jeugdinstituut in gesprek met elkaar en met het publiek. Dat gebeurt onder leiding van Jan Menting, landelijk kwartiermaker zorglandschap jeugdhulp. 

Is wat er met Alicia gebeurt herkenbaar in Flevoland? Wat leren wij hiervan? En hoe worden we beter in zaken als: 

  • het voorkomen van uithuisplaatsingen; 
  • uitgaan van de behoeften van jeugdigen en gezinnen; 
  • inzet van ambulante vormen van specialistische hulp;
  • het versterken van informele netwerken, pleeggezinnen en gezinshuizen; 
  • samenwerking tussen generalisten en specialisten en tussen specialisten onderling?

Programma

  • 19.00 uur: Vertoning IDFA-documentaire ‘Alicia’
  • 20.30 uur: Gesprekstafel 
  • 21.30 uur: Napraten met een drankje

We nodigen professionals uit Almere en Flevoland van harte uit om aanwezig te zijn, om de indrukwekkende documentaire te zien en deel te nemen aan het gesprek na afloop. Een plek reserveren kan via Hannie Viejou (jhmviejou@almere.nl). Er is ruimte voor een beperkt aantal mensen, dus wees er snel bij!