Uitnodiging bijeenkomst 'Armoede en Schulden: van beleid naar actie'

24 november 2017

Op woensdagmiddag 13 december van 12.30 uur - 17.00 uur nodigen wij maatschappelijk organisaties, professionals uit de wijk- en gebiedsteams, ambassadeurs tegen armoede en andere publieke en private partijen die betrokken (willen) zijn bij de bestrijding van armoede in Almere, uit voor de bijeenkomst 'Armoede en Schulden: van beleid naar actie'.

Geef mensen een hengel in plaats van een vis'. Dat is het belangrijkste uitgangspunt van het beleidsplan armoedebestrijding dat in 2016 met de inbreng van inwoners en professionals tot stand is gekomen. Daarmee bedoelen wij dat wij de aanpak willen veranderen, van het bieden van vangnetten, naar een duurzame aanpak van financiële problemen.

Het spreekt misschien voor zich, maar deze veranderingen ontstaan niet van de ene op de andere dag. Het gaat om een ingrijpende verandering van beleid en uitvoering. Op de bijeenkomst van 13 december willen wij hierin de volgende stap zetten.

Het doel van de bijeenkomst: 

 1. Ten eerste willen wij organisaties, inwoners en andere betrokkenen bijpraten over hoe de inbreng uit vorige bijeenkomsten, de stadsconferentie en individuele gesprekken met organisaties en inwoners van Almere geland zijn in het programma Armoede en Schulden.
 2. Daarnaast willen wij met elkaar de volgende stap maken. Hoe gaan wij met z'n allen in de komende twee jaar zorgen voor een integrale, duurzame aanpak die gericht is op:
  • preventie,
  • vroegsignalering,
  • bevorderen van economische en financiële zelfredzaamheid (m.b.v. gedragsverandering en activering)
  • het bieden van een vangnet,
  • en het voorkomen van overerving van armoede en sociale uitsluiting?

We vragen van iedereen twee concrete stappen te benoemen voor de eerste helft van 2018, gericht op het maken van slimme verbindingen met andere publieke of private partijen. Dit zijn startpunten voor de uitvoering van het programma Armoede en Schulden.

Bent u erbij?

Laat het ons weten vóór 30 november aanstaande. Naast management- en directieleden zijn ook professionals en vrijwilligers van harte uitgenodigd (maximaal 2 personen per organisatie).

Aanmelden en meer informatie bij Kim van Os, kvosdman-post@almere.nl 036-5277896

De definitieve uitnodiging, het programma en de locatie mailen wij u uiterlijk op 7 december aanstaande.