Save the date: symposium zorglandschap jeugd Flevoland op 3 november

3 september 2017
Jeugdige bij deur

Binnen het programma zorglandschap jeugd Flevoland werken we samen aan een duurzame transformatie, opdat alle jeugdigen ten gezinnen toegang hebben tot de juiste hulp. Die hulp sluit zo veel mogelijk aan bij de behoeften, is dichtbij en kent zo min mogelijk onderbrekingen.

Waar ligt de focus? Welke resultaten levert dat op? Wat zijn aandachtspunten? Hoe kunnen regionale afspraken en ontwikkelingen bijdragen aan sterke lokale ondersteuningsstructuren? Hoe leggen we de juiste verbindingen binnen het bredere sociale domein? En bovenal: hoe zorgen we dat de opbrengsten uit het programma duurzaam onderdeel worden en blijven van de dagelijkse praktijk, zodat jeugdigen en gezinnen zo goed mogelijk worden geholpen?

Dit alles is onderwerp van gesprek tijdens een interactief symposium op vrijdag 3 november van 9.00 tot 16.00 in theater Agora in Lelystad. De dag is bedoeld voor beleidsmakers en uitvoerende professionals uit het brede sociaal domein, voor bestuurders, gemeenteraadsleden en cliëntvertegenwoordigers. Zet de datum alvast is uw agenda! Een nadere beschrijving van het programma met de mogelijkheid om u aan te melden volgt begin oktober. Deel deze save-the-date (en later ook het programma) gerust met collega’s en/of andere contacten voor wie de conferentie mogelijk interessant is. We begroeten u graag op 3 november!