Skip to content

Ruim helft 45-plussers met Almeerse begeleidingsmethode aan het werk

14 maart 2018
Froukje de Jonge

De afgelopen twee jaar zette de gemeente Almere samen met het UWV alle zeilen bij om 45-plussers met een bijstands- of WW-uitkering naar werk te begeleiden. Van de 295 deelnemers hebben sindsdien 154 mensen betaald werk gevonden (52 procent). In 2015 slaagde veertien procent van de 45-plussers daarin. De uitkomsten van de begeleidingsmethode in Almere zijn landelijk relevant omdat 45-plussers er ondanks de economische voorspoed vaak niet in slagen een baan te vinden. Met de juiste vorm van begeleiding komen veel van deze mensen wel aan het werk.

De 45-plus-aanpak in Almere staat voor een nieuwe manier van werken. Klantmanagers hebben meer tijd gekregen om intensieve begeleiding te geven aan bijstandsgerechtigden. Daardoor kunnen ze gerichter naar de persoonlijke situatie van mensen kijken. Wethouder Froukje de Jonge: “Het geheim van dit succes is aandacht. Het gaat erom mensen niet als een nummer te behandelen, maar als persoon. Ik ben heel blij voor de 154 mensen die nu aan de slag zijn. De positieve impact die dat met zich meebrengt op hun hele leven is echt enorm groot.”

Binnen de aanpak is een maatwerkbudget beschikbaar dat klantmanagers inzetten voor scholing of andere maatregelen die een betaalde baan voor bijstandsgerechtigden dichterbij brengen. Een van de meest succesvolle elementen binnen de aanpak is de samenwerking tussen de gemeente en het UWV. Gemengde groepen van bijstands- en WW-gerechtigden krijgen gedurende tien weken intensieve begeleiding. De succesfactor zit in het feit dat de trainers de deelnemers begeleiden en direct met werkgevers in contact staan over vacatures. Dit blijkt juist goed te werken voor 45-plussers met een afstand tot de arbeidsmarkt, die nog steeds vaak een minder goed imago hebben bij werkgevers.

Effectonderzoek en kennisdelen

De gemeente heeft in juni 2017 in het kader van het landelijke kennisprogramma ‘Vakkundig aan het werk’ een subsidie van € 150.000 toegewezen gekregen voor het doen van effectonderzoek naar de Almeerse 45-plus-aanpak. Onderzoeksbureau Regioplan voert het onderzoek uit en is daarmee in september 2017 gestart. De eindrapportage van dat onderzoek is gereed in juni 2019. Voor die datum kan Almere de begeleidingsmethode al van harte aanbevelen aan andere steden op basis van de tussentijdse resultaten en eerder kwalitatief onderzoek door Windesheim Flevoland.