Skip to content

Nieuwe leden Adviesraad Sociaal Domein van start

17 april 2018
Logo ASD

De Adviesraad Sociaal Domein heeft voor het eerst vergaderd in de nieuwe samenstelling. Naast zeven ervaren krachten zijn er zes nieuwe leden geïnstalleerd. Wethouders Froukje de Jonge en René Peeters waren aanwezig voor een kennismaking. De Adviesraad brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan het college van B en W en de gemeenteraad. Bijvoorbeeld over hulp en ondersteuning, werk en inkomen, huisvesting en andere maatschappelijke onderwerpen.

De leden van de Adviesraad hebben elk hun eigen achtergrond en expertise. Ze hebben een groot netwerk in de stad. Ze werken nauw samen met het Breed Overleg Plus. Dat is een samenwerking van zo’n vijftig organisaties die opkomen voor Almeerse inwoners. De gemeente hecht een groot belang aan de inbreng van Almeerders bij de totstandkoming van beleid en uitvoering daarvan. 

De Adviesraad vergadert elke maand. Almeerders zijn van harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Kijk op www.asdalmere.nl voor meer informatie, data en locaties.