Landelijk project koplopers cliëntondersteuning officieel van start

6 oktober 2017
Vertegenwoordigers koplopergemeenten

Gemeenten hebben de plicht om inwoners hulp te bieden bij toegang tot hulp en ondersteuning. Inwoners kunnen hiervoor terecht bij onafhankelijke cliëntondersteuners. In de praktijk is dit nog niet overal even goed geregeld. Veertien gemeenten - waaronder Almere - die samen met inwoners vernieuwend bezig zijn met cliëntondersteuning, gaan daarom anderen in hun regio informeren en inspireren. Dit startte op vrijdag 6 oktober met een pitch van alle koplopers in het gemeentehuis van Stichtse Vecht. Hierbij waren vertegenwoordigers aanwezig van Ieder(in), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, het ministerie van VWS en Movisie.

Impuls

Het project koplopers cliëntondersteuning moet bijdragen aan een betere bekendheid en invulling van de onafhankelijke cliëntondersteuning. De koplopergemeenten gaan een impuls geven door hun visie en aanpak te verspreiden, praktijkverhalen op te tekenen en succesfactoren te benoemen. De koplopergemeenten zijn naast Almere: Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde), Meppel, Almelo, Ommen-Hardenberg, Amersfoort, Stichtse Vecht, Woerden, Amsterdam, Zaanstad, Den Haag, Deurne, Helmond en Maastricht.

Wat doet een cliëntondersteuner?

Voor kwetsbare inwoners en hun naasten is het soms ingewikkeld om de weg te vinden. Wat zijn de mogelijkheden voor ondersteuning? Bij wie kunnen ze aankloppen? Wat wordt van hen zelf verwacht? Onafhankelijke cliëntondersteuners kunnen een belangrijke, helpende rol spelen. Ook hebben zij een ondersteunende rol bij vragen over wonen, werk, leren, vervoer en inkomen. Zij helpen bij het verhelderen van de hulpvraag, denken mee over oplossingen in de eigen omgeving en helpen bij het regelen van passende ondersteuning. Hier zijn voor cliënten geen kosten aan verbonden.

Het kan beter!

Gemeenten zijn vanuit de Wmo verantwoordelijk voor het organiseren van integrale onafhankelijke cliëntondersteuning. Zorgkantoren hebben die verantwoordelijkheid voor cliënten via de Wet langdurige zorg. Uit onderzoek blijkt dat deze ondersteuning nog niet in alle gemeenten goed is georganiseerd. Het aanbod is versnipperd en niet altijd goed vindbaar en herkenbaar. In de uitvoering is ook ruimte voor een kwaliteitsverbetering. Het is voor de cliënt vaak lastig te bepalen bij wie hij moet zijn voor de cliëntondersteuning.

Het project koplopers cliëntondersteuning is een initiatief van de VNG met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein, met financiering door het ministerie van VWS. Movisie ondersteunt het project.