Skip to content

Inwoners stellen inclusieagenda op voor volwaardig meedoen in Almere

13 maart 2018
Overhandiging inclusieagenda

Een groep Almeerse inwoners - verenigd in de werkgroep VN-verdrag in de praktijk (ViP) - heeft de inclusieagenda 2018–2021 aangeboden aan wethouder Froukje de Jonge. Hiermee kan de gemeente inclusiebeleid gaan ontwikkelen en uitvoeren.

In 2016 is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Hierdoor is elke Nederlandse gemeente verplicht om een lokaal inclusiebeleid te ontwikkelen en uit te voeren. Inclusie houdt in dat elke persoon wordt geaccepteerd en dat de omgeving zo is ingericht dat mensen volwaardig kunnen deelnemen aan de maatschappij. De ViP-werkgroep bestaat uit elf Almeerders die veelal zelf een beperking of handicap hebben. Twee medewerkers van de gemeente staan de werkgroep bij. Voorzitter Frans Vrijmoed: “De werkgroep ziet iedere Almeerder als een VIP die volwaardig moet kunnen meedoen in de samenleving. We zijn blij met de nauwe samenwerking met de gemeente bij het opstellen van de agenda.”

De maatregelen in de inclusieagenda gaan onder andere over de toegankelijkheid van gebouwen en de openbare ruimte, over digitale toegankelijkheid (websites, sociale media e.d.) en over de toegankelijkheid van de arbeidsmarkt voor alle groepen van mensen met een beperking. Wethouder de Jonge: “Uitsluiting gebeurt bijna nooit bewust, maar vindt wel plaats. Het mooie van deze samenwerking is dat de werkgroep de gemeente helpt om die blinde vlek weg te nemen.”

De gemeente gaat de voortgang van de maatregelen drie keer per jaar monitoren samen met de ViP-werkgroep. Minimaal één keer per jaar worden de gerealiseerde maatregelen gepubliceerd.