Skip to content

Het ligt nooit aan het kind

31 mei 2018
Cover 'Het ligt nooit aan het kind'

In de publicatie 'Het ligt nooit aan het kind' staan de jeugdigen in Almere centraal. In goed veertig jaar tijd is Almere gegroeid van nul naar nu meer dan 200.000 inwoners. Inmiddels is het de zevende stad van Nederland met nog een enorme groeipotentie. Een stad met een gemiddeld jonge bevolking. Jonger dan elders. Er wonen veel kinderen en elke dag komen er nieuwe bij.

'Het ligt nooit aan het kind' gaat over hun en en onze toekomst. Over de Almeerse kijk op gezond en veilig opgroeien en over wat wij daarin anders en beter en meer in samenhang kunnen organiseren. 

De publicatie schetst in vogelvlucht het beleid van Almere in de periode 2010 tot en met 2018 en de ideeën en opvattingen die de grondslag en de brandstof daarvoor zijn. Een aantal betrokkenen en deskundigen werpt een kritische blik en reflecteert.

De publicatie is vooral bedoeld als een vorm om de lokale - en deels ook regionale - ervaringen deelbaar te maken. Om methodes en geleerde lessen vast te leggen voor onszelf én voor anderen die voor soortgelijke vraagstukken staan.