Skip to content

Documenten bijeenkomsten jeugdhulp zonder verblijf 6 en 20 december

20 december 2017
Jeugdige

De gemeente Almere organiseert een lokale aanbesteding voor de jeugdhulp zonder verblijf voor de periode 2019-2022. De aanbesteding omvat de producten begeleiding, behandeling (inclusief persoonlijke verzorging en ggz-behandeling) en kortdurend verblijf. Hiervan staat een vooraankondiging op TenderNed.

Over deze aanbesteding vonden informatiebijeenkomsten plaats op 6 en 20 december. De informatie die is verstrekt tijdens beide bijeenkomsten is gelijk. De gegeven presentatie en andere documenten staan op TenderNed.

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Tamara van Zwieten-Bakker. Let op: op 23 januari organiseert de gemeente Almere een consultatiebijeenkomst over jeugdhulp zonder verblijf. Mogelijk is deze ook interessant voor u.