Bijna één miljoen voor uitvoering vluchtelingenbeleid

11 januari 2018
Vluchteling in azc

Het programma ‘Van vluchteling naar Almeerder’ bundelt het beleid om nieuwe Almeerders zo goed mogelijk hun eigen plekje in onze stad te helpen vinden. Belangrijke zaken als huisvesting, onderwijs, werk en deelname aan de maatschappij worden hierin meegenomen. Omdat de gemeente meer inzicht wil in de effectiviteit van de aanpak, heeft VanDoorneHuiskes een ZonMw-subsidie van 120.000 euro toegekend gekregen om onderzoek te doen. Daarnaast is een gemeentelijke aanvraag voor een Europese subsidie van 867.000 euro gehonoreerd vanuit het Asiel, Migratie en Integratiefonds.

Wat werkt en wat niet?

De onderzoekers van VanDoorneHuiskes gaan na hoe de aanpak van de gemeente Almere werkt. Is een geïntegreerde aanpak inderdaad beter? Er welke elementen zijn effectief en welke niet? Om betekenis te geven aan de onderzoeksresultaten, gaan de onderzoekers ook cliënten volgen. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van twee jaar.

De Europese subsidie vanuit het Asiel, Migratie en Integratiefonds richt zich op activiteiten die plaatsvinden binnen de integrale aanpak. De gemeente denkt met de werkwijze vluchtelingen beter te kunnen helpen integreren in de Nederlandse samenleving. Het college heeft de gemeenteraad geïnformeerd over beide subsidies en over het feit dat de gemeente voldoet aan haar taakstelling voor het huisvesten van vergunninghouders.

Landelijke lobby rond regeerakkoord

Inmiddels is er een lobby gestart waarbij de gemeente Almere, met wethouder Froukje de Jonge als voorzitter van de themagroep vergunninghouders van de G32 (grotere gemeenten van Nederland), nauw betrokken is. Gezamenlijk vragen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), Divosa en de G32 aandacht voor de manier waarop gemeenten zo succesvol mogelijk kunnen zijn. Wethouder De Jonge: “Het is belangrijk dat wij als gemeenten heel goed worden in mensen laten meedoen in de samenleving. Wij weten uit ervaring dat dit ook geldt voor vergunninghouders en daarom zijn wij blij met deze beschikbare middelen. Bij de lobby zetten wij ons - naast maatregelen om de kwaliteit te verbeteren van bijvoorbeeld het taalonderwijs - ook in voor het verkrijgen van financiering van het Rijk. Want gemeenten kunnen de inspanning en inzet voor het laten deelnemen aan de samenleving niet alleen voor hun rekening nemen.”

Het streven is dat de manier waarop het beleid in Almere verder financiert in februari aan de orde komt in de gemeenteraad.