Bijeenkomst jeugdhulp zonder verblijf voor kleine aanbieders

13 december 2017
Jeugdige

De gemeente Almere organiseert een lokale aanbesteding voor de jeugdhulp zonder verblijf voor de periode 2019-2022. De aanbesteding omvat de producten begeleiding, behandeling (inclusief persoonlijke verzorging en ggz-behandeling) en kortdurend verblijf. Hiervan staat een aankondiging op TenderNed.

Om kleine jeugdhulpaanbieders te faciliteren, organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst op woensdag 10 januari 2018. De bijeenkomst vindt plaats van 13.30 tot 15.30 uur. De locatie is gebouw De Voetnoot (oude bibliotheek) aan het Stadhuisplein 2.

Tijdens de bijeenkomst geeft een onafhankelijke expert toelichting op de technische aspecten van de komende aanbesteding. Het gaat bijvoorbeeld over het werken met TenderNed, het aanvragen van E-herkenning, het invullen van formulieren en het aanvragen van verklaringen zoals de gedragsverklaring aanbesteden en de verklaring fiscale verplichtingen. Als daar behoefte aan is, kunt u ter plekke een vervolgafspraak maken met de expert.

De bijeenkomst is toegankelijk voor alle kleine aanbieders. De gemeente laat het aan de eigen beoordeling van aanbieders over of zij in deze categorie vallen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via Tamara van Zwieten-Bakker. Let op: op 23 januari organiseert de gemeente Almere een consultatiebijeenkomst over jeugdhulp zonder verblijf. Mogelijk is deze ook interessant voor u.