Skip to content

Almere start met Ombudsman voor Zorg Speciale Mensen

7 maart 2018
Ombudsman Zorg Speciale Mensen

Anne Martien van der Does, (plaatsvervangend) ombudsman, gaat op verzoek van de gemeente Almere het komende jaar speciale aandacht geven aan mensen met een lichte verstandelijke beperking (lvb). Zelf vinden deze inwoners de weg naar de ombudsman namelijk moeilijk. Ze hebben vaak een grote(re) afstand tot de samenleving (de arbeidsmarkt of enig sociaal netwerk) en zijn hierdoor kwetsbaarder dan anderen. Omdat het gaat om een gevarieerde doelgroep, is in overleg met mensen uit de doelgroep gekozen voor de titel 'ombudsman voor Zorg Speciale Mensen'. De werkzaamheden starten in een pilot van een jaar en de lessen en ervaringen worden gevolgd door de landelijke ombudsman. Het doel is om de gemeentelijke dienstverlening voor alle inwoners goed toegankelijk te maken.  

Kritisch geluid

In recente onderzoeken van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid komt naar voren dat  mensen met een lvb-achtergrond de hulp van de gemeente hard nodig hebben en dat het juist voor hen ingewikkeld is om er om te vragen. Wethouder Froukje de Jonge: “Het is de taak van de overheid om er te zijn voor degenen die het niet of nauwelijks zonder ons redden. Met de benoeming van deze rol van onze ombudsman organiseren wij een kritisch geluid dat ons scherpt bij hoe wij werken voor mensen voor wie onze dienstverlening vaak te ingewikkeld is. Zeker met alle verantwoordelijkheden die wij als gemeente hebben, is het hartstikke nodig dat wij hier beter in worden.” 

De ombudsman, Anne Martien van der Does, stelt dat het een illusie is om te denken dat ieder mens goed voor zichzelf kan zorgen en de weg kan vinden in de brei van regels en digitale formulieren: “Wij gaan actief op zoek naar Almeerders die tegen problemen aanlopen. De ervaringen die wij daarmee opdoen, verwerken wij in aanbevelingen die eraan bij dragen dat alle speciale mensen op de beste manier verder kunnen met hun leven.”                      

Belangstelling landelijke ombudsman

Aan deze Almeerse pilot verleent ook de landelijke ombudsman, Reinier van Zutphen, zijn medewerking. Hij ziet in het Almeerse experiment een kans om veel leerervaring op te doen die aansluit bij de toegenomen verantwoordelijkheden van gemeenten. “Het gaat vaak mis in de uitvoering. Aan het omzetten van kennis in regels die écht werken voor inwoners. De meeste problemen worden pas bekeken als het kwaad al is geschied. Denk na vóórdat je de wetten maakt. Zoek inwoners op. Praat met ze. Almere kiest ervoor om zich, met deze invulling van de werkzaamheden van de ombudsman, te richten op de uitvoering van haar taken. De overheid moet weer laten zien dat zij weet dat zij nodig is, en dat zij weet hoe zij ál haar inwoners het beste kan bijstaan. Dat biedt nieuwe en interessante kansen.”