Almere gekozen als koplopergemeente onafhankelijke cliëntondersteuning

14 juli 2017
In gesprek over documenten

Onafhankelijke cliëntondersteuning is een waardevol middel om te zorgen dat hulp en ondersteuning voor zo veel mogelijk mensen helder en toegankelijk zijn. Het draagt bij aan zelfredzaamheid en bewuste keuzes van mensen met een beperking. En het zorgt voor een evenwichtig en goed voorbereid gesprek tussen gemeente en inwoner. 

Wat is onafhankelijke cliëntondersteuning?

Onafhankelijke cliëntondersteuning is beschikbaar bij toegangsgesprekken tussen inwoners en instanties (bijvoorbeeld het wijkteam, UWV, de jeugdgezondheidszorg, Sociale Zaken bij de gemeente, passend onderwijs). Tijdens dit gesprek bepalen een inwoner en een professional samen wat er nodig is aan ondersteuning.

Iemand kan een persoon uit zijn of haar eigen netwerk meenemen naar het toegangsgesprek. Of hij kan een beroep doen op een onafhankelijke cliëntondersteuner. De ondersteuners zijn op dit moment ondergebracht bij MEE IJsseloevers. Later dit jaar start Almere met een zogeheten 'kompanenpool' van ervaringsdeskundigen. De kompanen zijn er vanaf dat moment voor morele ondersteuning en kunnen helpen de vraag van de cliënt duidelijk te verwoorden. 

Voortouw

De cliëntondersteuning is overal in Nederland nog volop in ontwikkeling. Om die ontwikkeling een impuls te geven voert de Vereniging van Nederlandse Gemeenten samen met Ieder(in) en de Koepel Adviesraden Sociaal Domein het project Koplopers Cliëntondersteuning uit. Doel is om cliëntondersteuning te laten uitgroeien tot een laagdrempelige en zinvolle voorziening. Dat gebeurt door gemeenten die vernieuwend bezig zijn in hun regio het voortouw te laten nemen bij die ontwikkeling. 

Selectie vernieuwende gemeenten

In mei en juni konden gemeenten, cliëntenorganisaties en adviesraden voordrachten indienen voor koplopergemeenten. Er was veel belangstelling en de verscheidenheid aan casussen was groot. Strevend naar een goede spreiding over het land en naar variëteit aan aanpakken/thema's is uit de longlist een selectie gemaakt van veertien koplopers, waaronder Almere. Bij de selectie is gekeken of een gemeente vernieuwend bezig is met de cliëntondersteuning, of het onderwerp hoog op de lokale agenda staat en of er sprake is van een lerende ontwikkeling samen met inwoners en gebruikers.

Eind september komen de koplopers bij elkaar voor een landelijke kick-off. Kennisinstituut Movisie ondersteunt het koplopersproject het komende jaar en ontwikkelt diverse kennisproducten.