Skip to content

Almere bij PraktijkVoorbeeldenParade VNG: opbrengsten online

15 oktober 2018
Praktijkvoorbeeldenparade VNG

Gemeenten werken samen met maatschappelijke organisaties en inwoners aan een samenleving waarin iedereen naar vermogen kan en mag meedoen. Dit transformatiedoel vraagt om lokale, innovatieve en integrale manieren van werken. In september en oktober organiseerde de VNG in samenwerking met de Werkplaatsen Sociaal Domein en ZonMw voor de eerste keer de PraktijkVoorbeeldenParade Sociaal Domein. Drie regionale dagen waarin gemeenten en hun partners een podium kregen om aan elkaar te laten zien wat zij waarmaken.

Almere en Flevoland waren vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomst van 8 oktober in Zwolle. We deelden kennis over de verbinding tussen onderwijs en jeugd, over het bevorderen van uitstroom uit de 24-uurszorg voor jeugdigen en over de administratieve spreekuren van de wijkteams. De gegeven presentaties en een e-magazine over de PraktijkVoorbeeldenParade zijn online te vinden.