Skip to content

Aanpak gezond gewicht Almere uitgebreid naar twintig partijen

19 maart 2018
Pact Aanpak gezond gewicht Almere

Wethouder René Peeters heeft namens de gemeente Almere met negentien partijen het pact Aanpak gezond gewicht Almere ondertekend. In het pact geven alle betrokkenen aan dat het tegengaan van (dreigend) overgewicht en obesitas bij kinderen prioriteit heeft. Naast preventie streven we naar een sluitende keten van signalering, ondersteuning en zorg, waarbij kinderen met (ernstig) overgewicht in zicht blijven. Dat maakt het mogelijk om langdurige ondersteuning te bieden. 

Het betreft een tweede tekenronde met veel nieuwe partijen. Tijdens een eerste tekenronde in oktober 2017 hebben acht partijen het pact ondertekend. Nu zijn daar nog eens twaalf partijen bij gekomen. Naast publieke en private partijen hebben ook vrijwilligersorganisaties zich aangesloten. “Dat is belangrijk, want alleen door met de hele omgeving van kinderen samen te werken, kun je ze een gezonde toekomst bieden. Ik ben heel blij dat zo veel partijen enthousiast zijn en mee willen doen”,  zegt wethouder Peeters.

Pact

Het pact bevat de eerste aanzet voor breed gedragen afspraken tussen de ondertekenaars. Hier geven zij concrete invulling aan in Almere Buiten. De aangesloten partijen zijn de gemeente Almere, Accare, Aeres Hogeschool, DeKinderkliniek, De Schoor, de EDBA, Elaa, GGD Flevoland, huisartsenpraktijk Medi-Mere, JGZ Almere, kinderfysiotherapie en de huisartsen van Zorggroep Almere, MEE IJsseloevers, schoolbesturen voor het primair onderwijs (Almeerse Scholen Groep, Prisma, SKOFV en Passend Onderwijs Almere ), Kinderfysiotherapie Slim Fysio, de wijkteams en de VMCA. 

Met de Aanpak gezond gewicht Almere heeft de gemeente Almere gekozen voor een brede, integrale aanpak rondom kinderen, hun ouders en hun omgeving. Het pact verstevigt de verbinding tussen preventie en zorg. Het gezamenlijke doel is om de stijgende trend van het percentage kinderen met overgewicht en obesitas om te zetten in een stabilisatie of een daling. Overgewicht en obesitas behoren tot de meest ernstige bedreigingen van onze volksgezondheid. In Almere heeft 19% van de kinderen en jongeren tot 19 jaar (ernstig) overgewicht.

Proeftuinenproject

Almere neemt deel aan het landelijke proeftuinenproject ‘Integrale ketenaanpak voor kinderen met overgewicht en obesitas’ van Care for Obesity. In dit project werkt Almere samen met zeven andere proeftuingemeenten om een breed bruikbaar landelijk model te ontwikkelen. Alle partijen in Almere Buiten staan achter de gezamenlijke inzet op het implementeren van het basismodel van het landelijke proeftuinenproject. De Aanpak gezond gewicht valt onder het programma Gezonde jeugd in Almere. Meer informatie is te vinden op www.almere.nl/agga.