Zorglandschap jeugd Flevoland: een terugblik en vooruitblik

7 maart 2017
Illustratie zorglandschap

De Flevolandse gemeenten en jeugdhulpaanbieders zetten zich in voor meer lokale ruimte, middelen en expertise om kinderen en gezinnen de juiste ondersteuning te bieden. Om daarin te voorzien, is het programma zorglandschap jeugd Flevoland gestart. Samen werken we aan het verleggen van het zwaartepunt van regionaal naar lokaal. Een actiegerichte aanpak (action learning) in de uitvoeringspraktijk helpt om de gewenste transformatie te versnellen. En om direct resultaten te boeken in de dagelijkse praktijk.

In 2016 zijn er al verschillende resultaten bereikt. Bijvoorbeeld het opzetten van een crisisco├Ârdinatiepunt, nieuwe crisisgroepen en handvatten voor bekostiging en het voeren van perspectiefregie. In 2017 gaan de inspanningen onverminderd verder, inclusief de actiegerichte aanpak. Alle resultaten uit 2016 en beoogde doelen, resultaten en monitoringsvormen staan beschreven in een voortgangsrapportage