Skip to content

Crisissituaties bij jeugdigen

Jeugdigen kunnen te maken krijgen met een acuut onveilige opvoedsituatie. Het is dan zaak om snel te handelen. Er is een processchema beschikbaar met de partijen die aan zet zijn. Er is een onderscheid tussen crisismeldingen tijdens en buiten kantoortijden. 

De contactgegevens in het schema zijn alleen te gebruiken door professionals. Verder is het document niet statisch. We zorgen voor periodieke updates op basis van de ervaringen in de praktijk.