Skip to content

Informatie- en consultatiebijeenkomst ondersteuningsprofielen Wmo

Hierbij willen wij u uitnodigen voor een informatie- en consultatiebijeenkomst inzake de ondersteuningsprofielen (Wmo). De bijeenkomst vindt plaats op 31 augustus 2017 van 13.00 tot 17.00 uur. Locatie: Burgerzaal, Stadhuis Almere.

In voorbereiding op de feitelijke inkoop van de ondersteuningsprofielen hebben we reeds enkele bijeenkomsten gehouden. Deze bijeenkomst is een vervolg op de bijeenkomst van 15 juni en 6 juli j.l. waarbij we in gesprek zijn gegaan met huidige en potentiele aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo. Tijdens die bijeenkomsten hebben we veel input ontvangen over verschillende thema’s, gerelateerd aan de inkoop van de ondersteuningsprofielen. Door middel van de bijeenkomst van 31 augustus 2017 willen we laten zien wat we met deze input hebben gedaan. Dit zullen we doen door de conceptversies van enkele inkoopdocumenten te bespreken, waaronder het Programma van Eisen.

Er volgt zo spoedig mogelijk meer informatie de precieze invulling van de middag. Bijwonen van deze bijeenkomst kan alleen als u zich heeft aangemeld. Aanmelden kan tot en met 28 augustus 2017. Na aanmelding zult u ook de relevante documenten voor de bijeenkomst ontvangen.

NB: deze bijeenkomst is bedoeld voor huidige en potentiële aanbieders van ondersteuning in het kader van de Wmo.  

De inschrijving voor deze bijeenkomst is gesloten.