Toegang via overige verwijzers

Voor jeugdhulp geldt dat ook andere professionals er naar mogen verwijzen: huisartsen, jeugdartsen, medisch specialisten, kinder- en jeugdpsychiaters, Veilig Thuis en Samen Veilig.

Verwijsbrief
De verwijzer kiest samen met de jeugdige en de ouders een van de gecontracteerde aanbieders en stelt een verwijsbrief op. Daarin vermeldt de verwijzer:

  • de NAW-gegevens van de jeugdige en de ouders;
  • de gegevens van de gekozen zorgaanbieder;
  • de datum dat de jeugdhulp start;
  • het soort jeugdhulp en het doel;
  • de verwijzer en de verwijsgegevens. 

Inzet jeugdhulp, melding start zorg
Met deze verwijsbrief kan de zorgaanbieder de jeugdhulp inzetten. Vervolgens doet de zorgaanbieder via VECOZO een ‘Melding start zorg’. Op basis daarvan vindt door Stipter controle plaats en worden toekomstige facturen tegen de afgesproken voorwaarden betaalbaar gesteld. Na facturatie volgt betaling.

De gemeente monitort het aantal en de omvang van de verstrekte voorzieningen en bespreekt eventueel het verwijsgedrag met de verwijzer. 

Helpdesk, processchema en productcodes
Kijk op deze pagina voor het nummer van de Helpdesk van Stipter, een processchema voor administratie en facturatie en een overzicht met productcodes.