Skip to content

Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van hulp en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vind je op de gemeentelijke website. Je leest er ook meer over subsidieverlening. Heb je vragen en heb je al een contract- of subsidierelatie met de gemeente? Dan kun je terecht bij je eigen contractmanager. Overige aanbieders kunnen hun vragen stellen via inkoop@almere.nl.

Meer over de verschillende vormen van hulp en ondersteuning is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Voor 2019 geen aanbesteding beschermd wonen

Anders dan gemeld tijdens de informatiebijeenkomst van juni afgelopen jaar, gaan de Flevolandse gemeenten het beschermd wonen (nog) niet aanbesteden voor 2019. Dit komt onder andere doordat het landelijke traject richting een nieuw verdeelmodel voor beschermd wonen en maatschappelijke opvang tijdelijk is stilgelegd. Ook wil de regio de komende tijd stappen zetten in het zorglandschap rond maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen (zie ook het beleidskader 'Regionaal Kompas 2018-2020').