Inkoop en subsidies

De gemeente heeft voor allerlei vormen van hulp en ondersteuning contracten afgesloten en (subsidie)afspraken gemaakt met zorg- en jeugdhulpaanbieders, welzijnsorganisaties en re-integratiebedrijven.

Meer over het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Almere vind je op de gemeentelijke website. Je leest er ook meer over subsidieverlening. Heb je vragen en heb je al een contract- of subsidierelatie met de gemeente? Dan kun je terecht bij je eigen contractmanager. Overige aanbieders kunnen hun vragen stellen via concerninkoop@almere.nl.

Meer over de verschillende vormen van hulp en ondersteuning is te lezen in de handleidingen over jeugd- en gezinshulp en ondersteuning aan volwassenen. 

Bijeenkomsten jeugdhulp zonder verblijf

De gemeente Almere organiseert de komende weken verschillende bijeenkomsten over jeugdhulp zonder verblijf voor aanbieders. Zie de pagina 'Bijeenkomsten' voor meer informatie.